Time flies!


"Waarom staar je in de spiegel?"

"Why are you staring in the mirror?"
"Ik kan niet geloven hoeveel rimpels ik al heb."

"Can't believe how many wrinkles I have now."
"Je bent over de 40. Wat verwacht je dan?"

"You are over 40. What do you expect?"
"De tijd gaat zo snel!"

"Time passes so quickly!"
"Ja. Het is verschrikkelijk!"

"Yes. It's horrible!"
"De mensen op mijn werk behandelen me de laatste tijd als een oude man!"

"Recently the people at work have been treating me like an old man!"
"Niet verdrietig zijn, schat!"

"Don't be sad, darling!"


Learn Dutch and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!