Violent computer games


Man: "John zegt dat hij van jou geen computerspelletjes mag spelen."

Husband: John said you won't let him play computer games?
Vrouw: "Dat is niet waar. Ik wil alleen dat hij geen gewelddadige computerspelletjes speelt."

Wife: That's not true. I just don't want him to play those violent computer games.
Man: "Over welk spelletje heb je het?"

Husband: What game are you talking about?
Vrouw: "Ik geloof dat het 'Call of Duty' heet."

Wife: I think it's called "Call of Duty".
Man: "Oh, oké. Ik heb ook veel spelletjes gespeeld toen ik jong was."

Husband: I see. Then again I played a lot too when I was young.
Vrouw: "Maar de spelletjes zijn tegenwoordig veel realistischer!"

Wife: But games these days are much more realistic!
Man: "Dat is helemaal waar. Maar het heeft geen zin om het hem te verbieden. Dan gaat hij naar Walter om daar te spelen."

Husband: That's quite true. But there is no point in forbidding him to do that. He only goes to Walter and plays there.
Vrouw: "Wat moeten we dan doen?"

Wife: So what should we do then?
Man: "Ik zal hem zeggen dat hij maar een uur per dag mag spelen en alleen zolang hij goede cijfers haalt op school."

Husband: I'll tell him he can only play one hour per day and only as long as he gets good grades in school.
Vrouw: "Goed idee!"

Wife: Good idea!


Learn Dutch and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!