The job interview


Meneer Andreus: "Hallo mevrouw Jans. Hartelijk dank voor het solliciteren. Gaat u zitten!"

Meneer Andreus: Hello mevrouw Jans. Thank you for applying. Please take a seat!
Mevrouw Jans: "Dank u!"

Mevrouw Jans: Thank you!
Meneer Andreus: "Heeft u speciale redenen waarom u voor ons wilt werken?"

Meneer Andreus: Are there any special reasons why you want to work for us?
Mevrouw Jans: "Ik houd van de producten en het imago van uw bedrijf. Ik denk ook dat het bedrijf een goed groeipotentieel heeft.

Mevrouw Jans: I like the products and the image of your company. I also think the company has a good growth potential.
Meneer Andreus: "Daar ben ik het mee eens. Heeft u op dit moment werk?"

Meneer Andreus: I agree. Are you currently employed?
Mevrouw Jans: "Ja."

Mevrouw Jans: Yes I am.
Meneer Andreus: "Waarom wilt u weg uit uw huidige baan?"

Meneer Andreus: Why do you want to leave your current job?
Mevrouw Jans: "Ik heb daar bijna 5 jaar gewerkt en ik zoek een nieuwe uitdaging."

Mevrouw Jans: I've worked there for almost 5 years and I'm looking for new challenges.
Meneer Andreus: "Wat zijn uw sterke en zwakke eigenschappen?"

Meneer Andreus: What are your strengths and weaknesses?
Mevrouw Jans: "Ik ben betrouwbaar en erg creatief. Mijn zwakke punt is dat ik niet erg veel zelfvertrouwen heb. Ik vind vooral presentaties geven niet leuk."

Mevrouw Jans: I'm reliable and very creative. My weakness is that I'm not very self-confident. I don't particularly like doing presentations.
Meneer Andreus: "Welke computervaardigheden heeft u?"

Meneer Andreus: What computing skills do you have?
Mevrouw Jans: "Ik ben erg goed met Microsoft Word en HTML."

Mevrouw Jans: I'm good with Microsoft Word and HTML.
Meneer Andreus: "Heeft u nog vragen?"

Meneer Andreus: Do you have any questions?
Mevrouw Jans: "Ja. Ik heb gehoord dat u regelmatig opleidingen aanbiedt aan het personeel?"

Mevrouw Jans: Yes. I heard you offer regular staff training?
Meneer Andreus: "Ja, ongeveer 3 keer per jaar."

Meneer Andreus: Yes, about 3 times a year.
Mevrouw Jans: "Uitstekend!"

Mevrouw Jans: Excellent!
Meneer Andreus: "U maakt een erg goede indruk. Als u wilt, kunt u voor ons komen werken."

Meneer Andreus: You make a very good impression. If you want you can start to work for us.
Mevrouw Jans: "Dat zou ik heel graag willen!"

Mevrouw Jans: I'd love to!
Meneer Andreus: "Fantastisch! Ik neem binnenkort contact met u op. Tot ziens!"

Meneer Andreus: Fantastic! I'll be in touch soon. Goodbye!
Mevrouw Jans: "Tot ziens!"

Mevrouw Jans: Goodbye!


Learn Dutch and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!