Computer games


Jack praat met zijn oom over zijn droombaan.

Jack talks to his uncle about his dream job.
Walter: "Hoe gaat het?"

Walter: How are you?
Jack: "Ik ben bijna klaar met school."

Jack: I'm almost finished with college.
Walter: "Wat wil je daarna gaan doen?"

Walter: What will you do afterwards?
Jack: "Mijn droom is het ontwerpen van computerspelletjes."

Jack: My dream is to develop computer games.
Walter: "Dat klinkt leuk. Geld verdienen en de hele dag spelen."

Walter: That must be fun. Earn money and play all day.
Jack: "Precies! Ik heb echter gehoord dat het heel veel stress kan geven. Een van mijn vrienden werkt bij een videospelletjesbedrijf. Hij werkt vaak 12 uur per dag."

Jack: Exactly! However I heard it can be very stressful. One of my friends works in a video game company. He often works 12 hours a day.
Walter: "Nee toch! Je zou ambtenaar moeten worden zoals ik!"

Walter: Oh dear! You should become a civil servant like me!
Jack: "Nee, bedankt! Dat zou ik te saai vinden!"

Jack: No thanks! That would be too boring for me!
Walter: "Of je eigen videospelletjesbedrijf opzetten en anderen hard laten werken!"

Walter: Or set up your own video game company and let others work hard!
Jack: "Dat is mijn plan. Maar eerst moet ik ervaring opdoen."

Jack: That's my plan. But I have to gain experience first.
Walter: "Ik wens je het beste ermee!"

Walter: Wish you all the best with that!
Jack: "Bedankt!"

Jack: Thanks!


Learn Dutch and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!