The trip to Paris


Jack ontmoet Helen in de pub.

Jack meets Helen in the pub.
Jack: "Hoe gaat het met je?"

Jack: How are you?
Helen: "Goed en met jou?"

Helen: Good and you?
Jack: "Uitstekend! Ben net terug van een reisje naar Parijs."

Jack: Brilliant! Just back from my trip to Paris.
Helen: "Hoe was het? Heb je de Eiffeltoren gezien?"

Helen: How was it? Did you see the Eiffel Tower?
Jack: "Ja, natuurlijk! De Eiffeltoren is echt groot. Dat realiseer je je pas als je ervoor staat."

Jack: Yes sure! The Eiffel Tower is really huge. You don't realize that until you stand in front of it.
Helen: "Ben je op de toren geweest?"

Helen: Did you go up the tower?
Jack: "Nee, ik heb hoogtevrees!"

Jack: No, I'm afraid of heights!
Helen: "Ik begrijp het! Wat heb je nog meer gedaan?"

Helen: I see! What else did you do?
Jack: "Ik ben naar het Louvre geweest en daarna naar de Champs-Élysées."

Jack: I went to the Louvre and then to the Champs-Élysées.
Helen: "Geweldig! Ik wil ook naar Parijs."

Helen: Great! I want to go to Paris too.
Jack: "Ja, waarom niet? Ik kan het aanraden!"

Jack: Yes, why not? I recommend it!


Learn Dutch and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Google with one click:

Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!