Jamaican food


Jack: "Hallo Jennifer!"

Jack: Hi Jennifer!
Jennifer: "Hallo Jack!"

Jennifer: Hi Jack!
Jack: "Hoe gaat het?"

Jack: How are you?
Jennifer: "Goed, dank je! Ben je naar het nieuwe Jamaicaanse restaurant geweest?"

Jennifer: Good, thanks! Have you been to the new Jamaican restaurant?
Jack: "Ja, daar ben ik vorige week geweest."

Jack: Yes, I've been there last week.
Jennifer: "Vond je het lekker?"

Jennifer: Did you like it?
Jack: "De soep was erg goed. Ik heb ook de 'Jerk Chicken' gehad, maar die vond ik een beetje te heet."

Jack: The soup was very good. I also had the "Jerk Chicken", but it was too spicy for me.
Jennifer: "Ik begrijp het. Houd jij niet van heet eten?"

Jennifer: I see. You don't like spicy food?
Jack: "Nee, niet echt. Ik heb ook een drankje gehad met de naam 'Irish Moss'. Ken je dat?"

Jack: No, not really. I also had a drink called "Irish Moss". Have you heard of it?
Jennifer: "Nee, wat is het?"

Jennifer: No, what is it?
Jack: "Een soort milkshake. Ik heb de eigenaar gevraagd wat er in zit. Maar hij zei dat het geheim is!"

Jack: Some kind of milkshake. I asked the owner what's inside the drink. But he said it's secret!
Jennifer: "Ik begrijp het! Misschien ga ik er morgen naar toe!"

Jennifer: I see! Maybe I will go there tomorrow!
Jack: "Oké! Ik moet nu gaan. Tot ziens!"

Jack: Okay! Got to go now. Bye!
Jennifer: "Tot ziens!"

Jennifer: Bye!


Learn Dutch and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Google with one click:

Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!