Thai Word: ซื้อ
Romanization: súe
English Meaning: to buy

Example Sentences:

เขาซื้อรถใหม่
khǎo súe rót mài
He bought a new car.
[Show Details]
ฉันต้องการซื้อตั๋วสำหรับเที่ยวบินถัดไปที่จะไปลอนดอน
chǎn tông kaan súe tǔa sǎm ràp thîao bin thàt pai thîi jà pai lon don
I would like to buy a ticket for the next flight to London.
[Show Details]
เขาซื้อแหวนให้แฟนสาว
khǎo súe wǎen hâi faen sǎao
He bought a ring for his girlfriend.
[Show Details]
ฉันจะซื้อขนมขบเคี้ยวได้ที่ไหน?
chǎn jà súe kha nǒm khòp khíao dâai thîi nǎi?
Where can I have a little snack?
[Show Details]
คิดผิดจริง ๆ ที่ซื้อรถคันนี้
khít phìt jing (repeat previous word) thîi súe rót khan níi
Buying this car was a mistake.
[Show Details]
ฉันซื้อรองเท้าคู่ใหม่ แล้วก็ไปร้านทำผม
chǎn súe roong tháao khûu mài láeo kôo pai ráan tham phǒm
I bought myself some new shoes, and then I went to the hairdresser's.
[Show Details]
คุณซื้อหนังสือราคาถูกได้ที่ร้านนี้
khun súe nǎng sǔe raa khaa thùuk dâai thîi ráan níi
You can get cheap books in this shop.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!