Thai Word: ก็
Romanization: kôo
English Meaning: also
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

ฉันก็หวังเช่นนั้น
chǎn kôo wǎng chên nán
I hope so.
[Show Details]
สัญญาก็คือสัญญา
sǎn yaa kôo khue sǎn yaa
A promise is a promise.
[Show Details]
เมื่อหมดครึ่งเวลาเกมนี้ก็ยังไม่มีใครทำคะแนนได้
mûea mòt khrûeng wee laa keem níi kôo yang mài mii khrai tham kha naen dâai
The game was goalless at halftime.
[Show Details]
อีกสองสามปีเขาก็จะเกษียณแล้ว
ìik sǒong sǎam pii khǎo kôo jà kà sǐan láeo
There are only a few years left until his retirement.
[Show Details]
แม้เขาอายุหกสิบกว่าแล้ว แต่ก็ยังกระฉับกระเฉงอยู่
máe khǎo aa yú hòk sìp kwàa láeo tàe kôo yang kra chàp kra chěeng yùu
Even though he is over sixty, he still feels young.
[Show Details]
เมื่อเจ้าหญิงจูบกบ มันก็กลายเป็นเจ้าชายสุดหล่อ
mûea jâo yǐng ่่jùup kòp man kôo klaai pen jâo chaai sùt lòo
When she kissed the frog, it turned into a handsome prince.
[Show Details]
ฉันซื้อรองเท้าคู่ใหม่ แล้วก็ไปร้านทำผม
chǎn súe roong tháaw khûu mài láeo kôo pai ráan tham phǒm
I bought myself some new shoes, and then I went to the hairdresser's.
[Show Details]