Thai Word: ยืม
Romanization: yuem
English Meaning: to borrow
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

ขอยืมปากกาของคุณได้ไหม?
khǒo yuem pàak kaa khǒong khun dâai mǎi?
Can I borrow your pen, please?
[Show Details]
ในวันพฤหัสบดีเธอมักจะไปห้องสมุดและยืมนิยายเล่มใหม่เป็นประจำ
nai wan phá rúe hàt sà boo dii thoe mák jà pai hông sà mùt láe yuem ní yaai lêm mài pen prà jam
On Thursday she always went to the library and borrowed a new novel.
[Show Details]
ขอยืมลิปสติกหน่อยได้ไหม?
khǒo yuem líp sa tìk nòi dâai mǎi
May I borrow your lipstick?
[Show Details]