Thai Word: ตาม
Romanization: taam
English Meaning: 1. to follow, along 2. according to 3. to call, to fetch

Example Sentences:

เขาหยุดพักตามที่สมควรจะได้พัก
khǎo yùt phák taam thîi sǒm khuan jà dâai phák
He's taking a well-earned break.
[Show Details]
เขาทำตามที่ตัวเองต้องการโดยไม่สนใจว่าพ่อแม่จะพูดอย่างไร
khǎo tham taam thîi tua eeng tông kaan dooi mâi sǒn jai wâa phôo mâe jà phûut yàang rai
He does what he wants regardless of what his parents say.
[Show Details]
กรุณาตามฉันมา
kà rú naa taam chǎn maa
Please follow me.
[Show Details]
ฉันชอบเดินตามชายหาด
chǎn chôop doen taam chaai hàat
I like to walk along the seashore.
[Show Details]
มีจระเข้ตามธรรมชาติเป็นจำนวนมากที่ฟลอริดา
mii jo rá khêe taam tham ma châat pen jam nuan mâak thîi floo ri dâa
In Florida, there are many wild alligators.
[Show Details]
เร็ว! รีบตามหมอมา
reo! rîip taam mǒo maa
Quick! Call a doctor.
[Show Details]
ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้
thúk yàang pen pai taam phǎen thîi waang wái
Everything went according to plan.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!