Thai Word: เมื่อ
Romanization: mûea
English Meaning: when
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

แขกและพนักงานถูกบังคับให้ออกจากโรงแรมเมื่อเกิดเพลิงไหม้
khàek láe pha nák ngaan thùuk bang kháp hâi òok jàak roong raem mûea kòet phloeng mâi
Guests and staff were forced to leave the hotel when a fire broke out.
[Show Details]
เธอแท้งลูกเมื่อตั้งครรภ์ได้สามเดือน
thoe tháeng lûuk mûea tâng khan dâai sǎam duean
She had a miscarriage in the third month.
[Show Details]
โครงการนี้เสร็จแล้วเมื่อวันพุธ
khroong kaan níi sèt láeo mûea wan phút
The project was already finished on Wednesday.
[Show Details]
เมื่อหมดครึ่งเวลาเกมนี้ก็ยังไม่มีใครทำคะแนนได้
mûea mòt khrûeng wee laa keem níi kôo yang mài mii khrai tham kha naen dâai
The game was goalless at halftime.
[Show Details]
เมื่อเจ้าหญิงจูบกบ มันก็กลายเป็นเจ้าชายสุดหล่อ
mûea jâo yǐng ่่jùup kòp man kôo klaai pen jâo chaai sùt lòo
When she kissed the frog, it turned into a handsome prince.
[Show Details]
เธอหดหู่น้อยลงเมื่อได้งานใหม่
thoe hòt hùu nói long mûea dâai ngaan mài
She has been less depressed since she found a new job.
[Show Details]
เขาตัวแข็งด้วยความกลัวเมื่อเห็นผี
khǎo tua khǎeng dûai khwaam klua mûea hěn phǐi
When he saw the ghost he was paralysed by fear.
[Show Details]