เจ้าอารมณ์

jâo aa rom

moody

Show Details
บทสรุป

bòt sa rùp

conclusion

Show Details
ส่วนสูง

sùan sǔung

height (of body)

Show Details
ตายตัว

taai tua

fixed, rigid (as with rules), constant

Show Details
องศาเซลเซียส

ong sǎa seo sîas

degrees Celsius

Show Details
หาว

hǎao

to yawn

Show Details
ถม

thǒm

to fill, to cover up

Show Details
ความเจ็บปวด

khwaam cèp pùat

pain

Show Details
นึกออก

núek òok

to recall, to recognize

Show Details
หัวเสีย

hǔa sǐa

in a bad temper

Show Details
แต่อย่างใด

tàe yàang dai

anyhow

Show Details
ยาสลบ

yaa sa lòp

anesthesia

Show Details
นิ่ว

nîo

gallstones

Show Details
กลิ้ง

klîng

to roll

Show Details
ทูน

thuun

to carry over the head

Show Details
ลิ่ม

lîm

clot

Show Details
ลิลลี่

lin lîi

lilly

Show Details
ขำกลิ้ง

khǎm klîng

rolling on the floor laughing

Show Details
สลับ

sa làp

to switch

Show Details
อุ๊ย

úi

(an interjection like "Oops!" (mostly used by female speakers))

Show Details
แผนก

pha nàek

department

Show Details
ทูนหัว

thuun hǔa

darling

Show Details
เผอิญ

pha oen

by chance, accidentally

Show Details
ลิ่มเลือด

lîm lûeat

blood clot

Show Details
เมทินี

mee thí nii

Methinee (common female name)

Show Details
ภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด

phaa wá lòot lûeat mii lîm lûeat

thrombosis

Show Details
ดอกลิลลี่

dòok lin lîi

lilly

Show Details
หาดทราย

hàat saai

beach

Show Details
เรอโบลช็อง

roe bloo chong

reblochon

Show Details
ขม

khǒm

bitter (taste)

Show Details
ได้ผล

dâai phǒn

accomplished

Show Details
ถัดมา

thàt maa

next

Show Details
เอมิกา

ee mí kaa

Emika (female name)

Show Details
ณัฐพล

nát tha phon

Natthaphon (common male name)

Show Details
แจ็ค

jáek

Jack

Show Details
กิโลกรัม

ki loo kram

kilogram

Show Details
พระเจ้าช่วย!

phrá câao chûai

Oh, my god!

Show Details
สุนันทา

sù nan thaa

Sunanta (common female name)

Show Details
วิไลวรรณ

wí lai wan

Wilaiwan (common female name)

Show Details
พิเชษฐ์

phí chêet

Pichet (common male name)

Show Details
« Previous123456789...160161Next »