เท้าเปล่า

tháao plàao

barefoot

Show Details
น้ำตาลทรายแดง

náam taan saai daeng

brown sugar

Show Details
ผสมผสาน

pha sǒm pha sǎan

to combine, to blend

Show Details
ประสานงาน

pra sǎan ngaan

to coordinate

Show Details
ว่างเปล่า

wâang plàao

empty, blank

Show Details
ตะขาบ

ta khàap

centipede

Show Details
เชื้อรา

chúea raa

fungus

Show Details
เข้าข่าย

khâo khàai

within the scope of

Show Details
สัดส่วน

sàt sùan

proportion

Show Details
กระตุ้น

kra tûn

to stimulate

Show Details
สดชื่น

sòt chûen

fresh, lively, vigorous

Show Details
หัวไชเท้า

hǔa chai tháao

Chinese radish

Show Details
อ้อย

ôoi

sugar cane

Show Details
คึ่นช่ายฝรั่ง

khûen châai fá ràng

celery

Show Details
หอมแดง

hǒom daeng

shallot

Show Details
ดอกกะหล่ำ

dòok ka làm

cauliflower

Show Details
ต้นหอม

tôn hǒom

green onion

Show Details
สังเคราะห์

sǎng khró

1. to synthesize 2. to be synthetic

Show Details
ถั่วลันเตา

tùa lan tao

sweet pea

Show Details
ความสมดุล

khwaam sa ma dun

balance

Show Details
อุดหนุน

ùt nǔn

to aid, to help (with money)

Show Details
ไม่คาดคิด

mâi khâat khít

to be unexpected, to be unanticipated, to be unpredictable

Show Details
นึกไม่ถึง

núek mâi thǔeng

unexpected

Show Details
เคลิบเคลิ้ม

khlôep khlóem

to enchant, to fascinate

Show Details
หลงเสน่ห์

lǒng sa nèe

to be enchanted by, to be fascinated with

Show Details
ความพอใจ

khwaam phoo jai

satisfaction, contentment, willingness

Show Details
ก้าน

kâan

stem, stalk

Show Details
ผู้ปกครอง

phûu pòk khroong

1. parent 2. protector, guardian

Show Details
ลูกเต๋า

lûuk tǎo

dice

Show Details
เสย

sǒei

to scoop up

Show Details
เยื่อ

yûea

tissue, thin skin

Show Details
เปลือกตา

plùeak taa

eyelid

Show Details
ก้นกบ

kôn kòp

coccyx

Show Details
ท้ายทอย

tháai thooi

occipital bone

Show Details
ดูดซึม

dùut suem

to absorb

Show Details
เส้นเลือดฝอย

sên lûeat fǒi

capillary

Show Details
ซ่อมแซม

sôm saem

to repair, to mend, to restore

Show Details
ติงต๊อง

ting tóng

[slang] crazy, mad, insane

Show Details
โชก

chôok

soaking wet

Show Details
กะลาสี

ka laa sǐi

sailor, crew, seaman

Show Details
« Previous1234567...160161Next »