สิทธิมนุษยชน

sìt thí ma nút sa yá chon

human rights

Show Details
อึดอัด

ùet àt

uncomfortable, uneasy

Show Details
ทหารบก

tha hǎan bòk

army soldier

Show Details
โผล่

phlòo

to appear from a previously invisible position

Show Details
รัฐธรรมนูญ

rát tha tham ma nuun

constitution

Show Details
ขัดแย้ง

khàt yáeng

to oppose, to resist, to withstand

Show Details
ผู้อำนวยการ

phûu am nuai kaan

director

Show Details
เป็นกรรมพันธุ์

pen kam ma phan

hereditary

Show Details
ตะไคร่

ta khrâi

moss, lichens

Show Details
สอด

sòot

to insert, to slip

Show Details
สอดรู้สอดเห็น

sòot rúu sòot hěn

to snoop, inquisitive, meddlesome

Show Details
ข้าวตัง

khâao tang

rice crust

Show Details
สะเก็ด

sa kèt

scab

Show Details
ยศ

yót

rank, title

Show Details
ขัดขวาง

khàt khwǎang

to obstruct, to stop, to impede

Show Details
ตีบ

tìip

constricted, narrow

Show Details
เครื่องจักรกล

khrûeang jàk kon

machinery

Show Details
กลั่น

klàn

to distill

Show Details
พูดเกินจริง

phûut koen jing

to exaggerate

Show Details
ล่องลอย

lông looi

to float, to drift

Show Details
วิเคราะห์

wí khró

to analyse

Show Details
ทางการ

thaang kaan

1. government authorities 2. formal

Show Details
อย่างเป็นทางการ

yàang pen thaang kaan

officially

Show Details
เกกมะเหรก

kèek má rèek

insolent

Show Details
คุยเรื่อยเปื่อย

khui rûeai pùeai

to ramble (to wander in one's speech)

Show Details
บอบบาง

bòop baang

fragile, feeble

Show Details
สันดาน

sǎn daan

in-born traits

Show Details
ขับไล่

khàp lâi

to drive out, to expel, to discharge

Show Details
วิเวก

wí wêek

seclusion

Show Details
อุปสรรค

ùp pa sàk

obstacle, barrier

Show Details
พรวน

phruan

to cultivate the soil

Show Details
เฟื่อง

fûeang

flourishing, blooming

Show Details
จู่โจม

jùu joom

to attack, to intrude

Show Details
สัน

sǎn

ridge, back

Show Details
สิทธิบัตร

sìt thí bàt

patent

Show Details
เป็นกลาง

pen klaang

neutral, objective

Show Details
ไม่เปลี่ยนแปลง

mâi plìan plaeng

unchanging

Show Details
ความเชื่อถือ

khwaam chûea thǔe

trust

Show Details
เสียงหวอ

sǐang wǒo

siren sound

Show Details
จวัก

ja wàk

dipper, ladle, scoop

Show Details
« Previous1234567...162163Next »