เขาส่ายหัว

khǎo sàai hǔa

He shakes his head.    Show Details
ขโมยถูกจับได้เมื่อพบดีเอ็นเอของเขาในก้นบุหรี่

khà mooi thùuk jàp dâai mûea phóp dii en ee khǒong khǎo nai kôn bu rìi

The thief was caught when his DNA was found on a cigarette butt.    Show Details
เขาถูกจ้างให้เป็นผู้คุ้มกันนักธุรกิจที่ร่ำรวยคนหนึ่ง

khǎo thùuk jâang hâi pen phûu khúm kan nák thú rá kìt thîi râm ruai khon nùeng

He was hired as a bodyguard of a wealthy businessman.    Show Details
"ตามรถคันนั้นไป!" เขาบอกคนขับรถแท็กซี่

"taam rót khan nán pai!" khǎo bòok khon khàp rót tháek sîi

"Follow that car!" he said to the taxi driver.    Show Details
นี่รูปหลานผม

nîi rûup lǎan phǒm

This is a photograph of my grandchild.    Show Details
ผมต้องการให้คุณมาที่บ้าน

phǒm tông kaan hâi khun maa thîi bâan

I want you to come home.    Show Details
เธออยู่ในช่วงลาคลอด

thoe yùu nai chûang laa khlôot

She is on maternity leave.    Show Details
บ้าน 100,000 หลัง ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้

bâan100,000 lǎng mâi mii kra sǎe fai fáa chái

100.000 homes are without electricity.    Show Details
ผมเสียใจจริง ๆ

phǒm sǐa jai jing (repeat previous word)

I'm truly sorry.    Show Details
ผมเชื่อคุณ

phǒm chûea khun

I believe you.    Show Details
ผู้เห็นเหตุการณ์กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

phûu hěn hèet kaan kà rú naa tìt tòo jâo nâa thîi tam rùat

Anyone who witnessed the incident is asked to contact the police.    Show Details
เขากล่าวหาว่าเธอโกหก

khǎo klàao hǎa wâa thoe koo hòk

He accused her of lying.    Show Details
คุณควรมีความละอายใจ!

khun khuan mii khwaam la aai jai!

You should be ashamed of yourself!    Show Details
ฉันเฉือนเนื้อตัวเอง ฉันซุ่มซ่ามมาก!

chǎn chǔean núea tua eeng chǎn sûm sâam mâak!

I've cut myself. I'm so clumsy!    Show Details
ในฝรั่งเศส มีผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมอย่างน้อย 19 คน

nai fà ràng sèet mii phûu sǐa chii wít jàak náam thûam yàang nóoi19 khon

In France, at least 19 people have died in floods.    Show Details
เขาเสียชีวิตด้วยสาเหตุตามธรรมชาติ

khǎo sǐa chii wít dûai sǎa hèet taam tham ma châat

He died of natural causes.    Show Details
ในปี ค.ศ. 1910 น้ำท่วมปารีสอยู่เกือบ 10 วัน

nai pii khoo sǒo1910 náam thûam paa rîit yùu kùeap10 wan

In 1910, Paris was flooded for close to 10 days.    Show Details
เราทำงานร่วมกันได้ดี

rao tham ngaan rûam kan dâai dii

We work great together.    Show Details
เขาไม่สามารถลงแข่งเพราะได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้า

khǎo mâi sǎa mâat long khàeng phró dâai ráp bàat jèp thîi khôo tháao

He can't play in the match because of an ankle injury.    Show Details
โรคนี้ได้ถูกกำจัดไปหมดเมื่อ 30 ปีที่แล้ว

rôok níi dâai thùuk kam jàt pai mòt mûea sǎam sìp pii thîi láeo

This disease was eradicated 30 years ago.    Show Details
นิตยสารฉบับนี้เต็มไปด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์

nít ta ya sǎan cha bàp níi tem pai dûai khôo muun thîi pen pra yòot

This magazine is full of useful information.    Show Details
เราจะนั่งแท็กซี่ไปสนามบิน

rao jà nâng tháek sîi pai sà nǎam bin

We will take a taxi to the airport.    Show Details
สุนัขจิ้งจอกกินอาหารหลากหลาย เช่น ผลไม้ หนู นก แมลง และกระรอก

sù nák jîng jòok kin aa hǎan làak lǎai chên phǒn lá máai nǔu nók má laeng láe krà rôok

Foxes eat a wide variety of foods, such as fruits, mice, birds, insects and squirrels.    Show Details
เขาไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่แล้ว

khǎo mâi dâai aa sǎi yùu thîi nîi láeo

He doesn't live here anymore.    Show Details
ดูเหมือนเธอจะขี้อายมาก

duu mǔean thoe jà khîi aai mâak

She seems to be very shy.    Show Details
สนามกีฬาแห่งนี้จุผู้ชมได้ถึง 55,000 คน

sa nǎam kii laa hàeng níi jù phûu chom dâai thǔeng hâa mùen hâa phan khon

This stadium holds up to 55,000 spectators.    Show Details
ผมตกใจสุด ๆ

phǒm tòk jai sùt sùt

I was absolutely shocked.    Show Details
ไม่มีใครชอบถูกใช้

mài mii khrai chôop thùuk chái

Nobody likes being used.    Show Details
เธอฟ้องหย่าเมื่อปีที่แล้ว

thoe fóong yàa mûea pii thîi láeo

Last year she filed for divorce.    Show Details
ไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ

mâi mii kham wâa sǎai koen pai thîi jà plìang plaeng chii wít khǒong khun

It's never too late to change your life.    Show Details
คุณชอบวง เดอะบีทเทิลส์ไหม? ผมเป็นแฟนตัวยงคนหนึ่ง

khun chôop wong dòe bíit thoêo mǎi? phǒm pen faen tua yong khon nùeng

Do you like the Beatles? I'm a huge fan.    Show Details
ผมทำงานมาก

phǒm tham ngaan mâak

I work a lot.    Show Details
เธออยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนัก

thoe yùu phaai tâai khwaam kòt dan yàang nàk

She is under a lot of pressure.    Show Details
ผมรู้ว่าเธอก็รักเขา

phǒm rúu wâa thoe kôo rák khǎo

I know she loves him too.    Show Details
ในวันวาเลนไทน์ เขาซื้อดอกไม้ช่อใหญ่ให้เธอ

nai wan waa len thaai khǎo súe dòok máai chôo yài hâi thoe

On Valentine's Day he bought her a huge bunch of flowers.    Show Details
เขายังอยู่ที่นี่

khǎo yang yùu thîi nîi

He is still here.    Show Details
เธออยู่นี่

thoe yùu nîi

She is here.    Show Details
ผมต้องไป

phǒm tông pai

I have to go.    Show Details
เรามีความสุขมาก

rao mii khwaam sùk mâak

We were so happy. (We are so happy.)    Show Details
พวกเขากินไปแล้วเมื่อเขามาถึง

phûak khǎo kin pai láeo mûea khǎo maa thǔeng

They had already eaten when he arrived.    Show Details
เขาฆ่าคนจำนวนมากในสงคราม

khǎo khâa khon jam nuan mâak nai sǒng khraam

He killed a lot of people in the war.    Show Details
ผมไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

phǒm mâi dùem khrûeang dùem aen koo hoo

I don't drink alcohol.    Show Details
ร้านอาหารแห่งนี้ให้บริการ wi-fi ฟรี

ráan aa hǎan hàeng níi hâi boo rí kaanwi-fi frii

This restaurant offers free wi-fi.    Show Details
ในแต่ละวัน แมคโดนัลด์เปิดร้านใหม่ 3 ร้าน

nai tàe lá wan máek doo nân pòet ráan mài3 ráan

McDonald's opens three new restaurants each day.    Show Details
คุณต้องการเงินไหม?

khun tông kaan ngoen mǎi?

Do you need money?    Show Details
ถ้าจักรวาลกำลังขยายตัว มันกำลังขยายตัวไปที่ใด?

thâa jàk kra waan kam lang kha yǎai tua man kam lang kha yǎai tua pai thîi dai?

If the universe is expanding, what is it expanding into?    Show Details
เฉพาะสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ เท่านั้นที่สามารถอาศัยอยู่ในทะเลเดดซีได้

cha phóe sìng mii chii wít lék (repeat previous word) thâo nán thîi sǎa mâat aa sǎi yùu nai tha lee déet sii dâai

Only simple organisms can live in the Dead Sea.    Show Details
สุนัขสายพันธุ์นี้ต้องออกกำลังกายทุกวัน

sù nák sǎai phan níi tông òok kam lang kaai thúk wan

This dog breed requires daily exercise.    Show Details
จักรวาลกำลังขยายออก

jàk kra waan kam lang kha yǎai òok

The universe is expanding.    Show Details
บัตรเครดิตของคุณถูกปฏิเสธ คุณมีบัตรใบอื่นไหม?

bàt khree dìt khǒong khun thùuk pà ti sèet khun mii bàt bai ùen mǎi?

Your credit card has been declined. Do you have another one?    Show Details
ผู้หญิงสวยอย่างคุณไม่มีแฟนหรือครับ?

phûu yǐng sǔai yàang khun mâi mii faen rǔe khráp?

A beautiful girl like you doesn't have a boyfriend?    Show Details
เขาเป็นนักธุรกิจ

khǎo pen nák thú rá kìt

He is a businessman.    Show Details
ผมไม่กลัวอะไรเลย

phǒm mâi klua a rai loei

I'm not scared of anything.    Show Details
ผมขอคำแนะนำจากพ่อของผม

phǒm khǒo kham náe nam jàak phôo khǒong phǒm

I asked my dad for advice.    Show Details
เขาแก่

khǎo kàe

He is old.    Show Details
เราวิตกกังวลเกี่ยวกับชีวิตของเรา

rao wí tòk kang won kìao kàp chii wít khǒong rao

We fear for our lives.    Show Details
การเล่นกับไฟเป็นสิ่งอันตราย

kaan lên kàp fai pen sìng an ta raai

Playing with fire is dangerous.    Show Details
เขามีความผิดฐานฆ่าผู้อื่น

khǎo mii khwaam phìt thǎan khâa phûu ùen

He was found guilty of murder.    Show Details
รัฐบาลอังกฤษประกาศลดการใช้จ่ายมากกว่า 6 พันล้านปอนด์

rát tha baan ang krìt prà kàat lót kaan cháai jàai mâak kwàa6 phan láan poon

The British government announced spending cuts of over 6 billion pounds.    Show Details
คนอิตาลีชอบโอเปร่า

khon ì taa lîi chôop oo pee râa

The Italians love opera.    Show Details
กดปุ่ม Escape เพื่อออกจากโหมดแสดงเต็มหน้าจอ

kòt pùmEscape phûea òok jàak mòot sa daeng tem nâa joo

Press the Escape key to exit full screen mode.    Show Details
คุณต้องขอโทษ!

khun tông khǒo thôot!

You've got to apologise!    Show Details
เธอร้องไห้หรือเปล่า?

thoe róong hâi rǔe plàao?

Did she cry?    Show Details
คุณวางแผนวันหยุดของคุณแล้วยัง?

khun waan phǎaen wan yùt khǒong khun láeo yang?

Have you planned your holidays yet?    Show Details
กอดฉันหน่อย

kòot chǎn nòi

Give me a hug.    Show Details
ผมเป็นพ่อของเธอ

phǒm pen phôo khǒong thoe

I'm her father.    Show Details
ตั๋วทั้งหมดจะต้องซื้อล่วงหน้า

tǔa tháng mòt jà tông súe lûang nâa

All tickets must be purchased in advance.    Show Details
เขาวิ่งขึ้นบันได

khǎo wîng khûen ban dai

He ran up the stairs.    Show Details
ผมไม่คิดว่าเขาเข้าใจความร้ายแรงของปัญหานี้

phǒm mâi khít wâa khǎo khâo jai khwaam ráai raeng khǒong pan hǎa níi

I don't think he understands the seriousness of this issue.    Show Details
ผมทำอะไรผิดหรือเปล่า?

phǒm tham à rai phìt rǔe plàao?

Have I done something wrong?    Show Details
รายการทีวีกำลังจะเริ่มแล้ว

raai kaan thii wii kam lang jà rôem láeo

The TV show is about to start.    Show Details
คุณยอมรับข้อเสนอของผมไหม? ผมขอคิดดูก่อน

khun yoom ráp khôo sa nǒe khǒong phǒm mǎi? phǒm khǒo khít duu kòon

Do you accept my offer? I'll think about it.    Show Details
พวกเขาไม่ได้ไปไหน 3 วันแล้ว

phûak khǎo mâi dâai pai nǎi 3 wan láeo

They had not gone out for 3 days.    Show Details
เธอเป็นลูกของฉัน

thoe pen lûuk khǒong chǎn

You are my child.    Show Details
อย่าลืมล้างจาน!

yàa luem láang jaan!

Don't forget to do the dishes!    Show Details
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียประมาณสามล้านคนไปเที่ยวตุรกีทุก ๆ ปี

nák thông thîao chaao rát sia prà maan sǎam láan khon pai thîao tù rá kii thúk (repeat previous word) pii

About 3 million Russian tourists visit Turkey annually.    Show Details
ประเทศอังกฤษไม่มีบัตรประชาชน

pra thêet ang krìt mâi mii bàt pra chaa chon

The UK doesn't have ID cards.    Show Details
รัฐบาลวางแผนให้ครูมีอิสระมากขึ้นในหลักสูตร

rát tha baan waan phǎaen hâi khruu mii ìt sa rà mâak khûen nai làk sùut

The government plans greater freedom for teachers over the curriculum.    Show Details
ฉันพบเขาครั้งแรกเมื่อวานนี้

chǎn phóp khǎo khráng râek mûea waan níi

I met him yesterday for the first time.    Show Details
ซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศที่ร่ำรวย

saa ù dì aa ra bia pen pra thêet thîi râm ruai

Saudi Arabia is a rich country.    Show Details
โชคไม่ดีที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการขึ้นราคาได้เลย

chôok mâi dii thîi rao mâi sǎa mâat lìik lîang kaan khûen rhaa khaa dâai loei

Unfortunately we can't avoid raising prices.    Show Details
ยีราฟมีคอยาวมาก

yii ráap mii khoo yaao mâak

Giraffes have very long necks.    Show Details
สงครามสิ้นสุดลงแล้ว

sǒng khraam sîn sùt long láeo

The war is over.    Show Details
โคเพอร์นิคัสเป็นนักดาราศาสตร์

khoo phoe ni khas pen nák daa raa sàat

Copernicus was an astronomer.    Show Details
อัตชีวประวัติของมาร์ค ทเวน ได้รับการตีพิมพ์หลังจากที่เขาเสียชีวิตหนึ่งร้อยปี

àt tà chii wá pra wàt khǒong máak tha ween dâai ráp kaan tii phim lǎng jàak thîi khǎo sǐa chii wít nùeng róoi pii

Mark Twain's autobiography was published 100 years after his death.    Show Details
เขาว่ายน้ำไม่เป็น

khǎo wâai náam mâi pen

He can't swim.    Show Details
ภัยพิบัติจากเชอร์โนบิลมีผลที่ตามมาซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมาย

phai phí bàt jàak choe noo bin mii phǒn thîi taam maa sûeng kòo hâi kòet khwaam sǐa hǎai yàang mâak maai

The Chernobyl disaster had devastating consequences.    Show Details
เจ้านายของเราไล่พนักงานที่ไม่มีผลงานออกอย่างรวดเร็ว

jâo naai khǒong rao lâi pha nák ngaan thîi mâi mii phǒn ngaan òok yàang rûat reo

Our boss quickly fires employees who don't perform.    Show Details
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก

prà thêet thai pen phûu sòng òok khâaw raai yài thîi sùt khǒong lôok

Thailand is the largest rice exporter in the world.    Show Details
พวกเขาเลื่อมใสในศาสนาเช่นเดียวกับพวกเรา

phûak khǎo lûeam sǎi nai sàat sa nǎa chên diao kàp phûak rao

They are religious, like us.    Show Details
เขาแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะที่สูงกว่าอายุของเขา

khǎo sa daeng hâi hěn thǔeng wút thí phaawá thîi sǔung kwàa aa yú khǒong khǎo

He shows maturity beyond his years.    Show Details
จักรวาลใหญ่มาก

jàk kra waan yài mâak

The universe is very big.    Show Details
พวกเด็กผู้หญิงกำลังปั้นตุ๊กตาหิมะ

phûak dèk phûu yǐng kam lang pân túk ka taa hì má

The girls are making a snowman.    Show Details
ผมจะลงที่สถานีถัดไป

phǒm jà long thîi sa thǎa nii thàt pai

I'm getting off at the next station.    Show Details
ผมคิดว่าความซื่อสัตย์เป็นนโยบายที่ดีที่สุด

phǒm khít wâa khwaam sûe sàt pen ná yoo baai thîi dii thîi sùt

I think honesty is the best policy.    Show Details
มีหนังสือดี ๆ มากมายในห้องสมุดแห่งนี้

mii nǎng sǔe dii (repeat previous word) mâak maai nai hông sà mùt hàeng níi

There are a lot of good books in this library.    Show Details
ขโมยวิ่งหนีไปแล้ว

khà mooi wîng nǐi pai láeo

The thief ran away.    Show Details
อย่าเปิดหน้าต่าง

yàa pòet nâa tàang

Don't open the window.    Show Details
วันนั้นเป็นวันที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตผม

wan nán pen wan thîi yôot yîam thîi sùt nai chii wít phǒm

That was the best day of my life.    Show Details
เขาเป็นแกะดำของครอบครัว

khǎo pen kàe dam khǒong khrôop khrua

He is the black sheep of the family.    Show Details
« Previous1234567...1920Next »