ตอนที่ยังเป็นหนุ่ม เขามีผมสีบลอนด์

toon thîi yang pen nùm khǎo mii phǒm sǐi blon

As a young man, he had blond hair.    Show Details
ฉันไม่ได้นอนมาสี่วันแล้ว

chǎn mâi dâai noon maa sìi wan láeo

I haven't slept in four days.    Show Details
ลุง Neil จะมาเยี่ยมวันอังคาร

lung Neil jà maa yîam wan ang khaan

Uncle Neil will visit on Tuesday.    Show Details
ผมไม่เคยโกหกคุณ!

phǒm mâi khoei koo hòk khun!

I've never lied to you!    Show Details
ผู้ชายต้องโกนหนวด

phûu chaai tông koon nùat

Men have to shave.    Show Details
เราจะไปโบสถ์สาย

rao jà pai bòot sǎai

We are going to be late for church.    Show Details
เก้าอี้ตัวนี้ว่างไหม?

kâo îi tua níi wâang mǎi?

Is this chair free?    Show Details
Peter Ustinov เป็นนักแสดงชาวอังกฤษ

Peter Ustinov pen nák sà daeng chaao ang krìt

Peter Ustinov was a British actor.    Show Details
คุณเป็นคนเดียวที่ฉันไว้ใจ

khun pen khon diao thîi chǎn wái jai

You are the only person I can trust.    Show Details
ฉันจะช่วยคุณ

chǎn jà chûai khun

I'm going to help you.    Show Details
ขอโทษ ฉันไม่ดื่มกาแฟกับคนแปลกหน้า

khǒo thôot chǎn mâi dùem kaa fae kàp khon plàek nâa

Sorry, I don't drink coffee with strangers.    Show Details
อย่าลืมให้ทิปพนักงานเสิร์ฟ!

yàa luem hâi thíp pha nák ngaan sòep!

Don't forget to tip the waiter!    Show Details
ผมทำงานตั้งแต่เก้าโมงถึงห้าโมง

phǒm tham ngaan tâng tàe kâao moong thǔeng hâa moong

I work from 9 to 5.    Show Details
ผมจะจอดรถได้ที่ไหน?

phǒm jà jòot rót dâai thîi nǎi?

Where can I park my car?    Show Details
ผีเสื้อมีสีสันมากมาย

phǐi sûea mii sǐi sǎn mâak maai

Butterflies are very colourful.    Show Details
คุณช่วยแนะนำอาหารของร้านนี้ให้หน่อยได้ไหม?

khun chûai náe nam aa hǎan khǒong ráan níi hâi nòi dâai mǎi

Can you recommend some dishes at this restaurant?    Show Details
ฉันชอบไปขี่จักรยานในช่วงสุดสัปดาห์

chǎn chôop pai khìi jàk kra yaan nai chûang sùt sàp daa

I like to go bicycling on the weekend.    Show Details
ฉันต้องพาสุนัขไปหาสัตวแพทย์

chǎn tông phaa sù nák pai hǎa sàt ta wá phâet

I need to take my dog to the veterinarian.    Show Details
การแข่งขันนี้จัดขึ้นทุกปี

kaan khàeng khan níi jàt khûen thúk pii

This contest takes place every year.    Show Details
สำเนียงของเธอฟังดูตลก

sǎm niang khǒong thoe fang duu ta lòk

She has a funny accent.    Show Details
ทะเลเดดซีมีเกลือมาก

tha lee déet sii mii kluea mâak

The Dead Sea is full of salt.    Show Details
ฉันชอบบรรยากาศของภัตตาคารนี้

chǎn chôop ban yaa kàat khǒong phát taa khaan níi

I like the atmosphere of this restaurant.    Show Details
บริษัทของเขามีสำนักงานใหญ่ที่ชิคาโก

boo ri sàt khǒong khǎo mii sǎm nák ngaan yài thîi chí khaa kôo

His company is based in Chicago.    Show Details
เราทิ้งกระเป๋าเดินทางไว้ที่โรงแรม

rao thíng krà pǎo doen thaang wái thîi roong raem

We left the luggage at the hotel.    Show Details
เขาชอบอยู่ในเมืองมากกว่า

khǎo chôop yùu nai mueang mâak kwàa

He prefers to live in the city.    Show Details
เธอเคยใช้ยาแก้ซึมเศร้า

thoe khoei chái jaa kâe suem sâo

She used to take anti-depressants.    Show Details
เธอยังไม่ตื่น

thoe yang mâi tùen

She is not awake.    Show Details
เมืองนี้มีชื่อเสียงอื้อฉาวเรื่องความรุนแรงของพวกแก๊งต่าง ๆ

mueang níi mii chûe sǐang ûe chǎao rûeang khwaam run raeng khǒong phûak káeng tàang tàang

This city is notorious for gang violence.    Show Details
เจ้าหน้าที่ตำรวจกั้นพื้นที่นั้นไว้

jâo nâa thîi tam rùat kân phúen thîi nán wái

The police cordoned off the area.    Show Details
ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกวิจารณ์เรื่องการยกย่องความรุนแรง

phâap phá yon rûeang níi thùuk wí jaan rûeang kaan yók yông khwaam run raeng

The movie has been criticised for glorifying violence.    Show Details
เขาเป็นสมาชิกวงร็อคแอนด์โรล

khǎo pen sà maa chík wong rók àen rool

He is in a Rock 'n' Roll band.    Show Details
เขามาจากแคนาดา ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา

khǎo maa jàak khae naa daa mâi châi sà hà rát à mee rí kaa

He is from Canada, not the USA.    Show Details
เธอมีรูปร่างที่ยอดเยี่ยม

thoe mii rûup râang thîi yôot yîam

She has a fabulous figure.    Show Details
ฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือใด ๆ

chǎn mâi tông kaan khwaam chûai lǔea dai dai

I don't need any help.    Show Details
"รอยเท้าบนผืนทราย" เป็นบทกวีที่โด่งดังบทหนึ่ง

"rooi tháao bon phǔen saai" pen bòt ka wii thîi dòong dang bòt nùeng

"Footprints in the Sand" is a famous poem.    Show Details
พยายามมองโลกในแง่ดีเข้าไว้!

pha yaa yaam moong lôok nai ngâe dii khâo wái!

Try to stay positive!    Show Details
เธอเป็นเด็กฉลาด

thoe pen dèk cha làat

She's a bright kid.    Show Details
ไม่ต้องรีบ

mâi tông rîip

Please take your time.    Show Details
เขาสนใจแต่ตัวเอง

khǎo sǒn jai tàe tua eeng

He is only interested in himself.    Show Details
พวกเขาถามคำถามยาก ๆ

phûak khǎo thǎam kham thǎam yâak (repeat previous word)

They asked difficult questions.    Show Details
คุณสามารถบอกจากสำเนียงของเธอได้เลยว่าเธอมาจากสก็อตแลนด์

khun sǎa mâat bòok jàak sǎm niang khǒong thoe dâai loei wâa thoe maa jàak sa kót laen

You can tell from her accent that she's from Scotland.    Show Details
อย่าทำตัวหยาบคายนะ!

yàa tham tua yàap khaai ná!

Don't be rude!    Show Details
เขาทำงานเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

khǎo tham ngaan pen châng sôm khoom phio tôe

His job is repairing computers.    Show Details
ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในเอดินเบอระ

hâang sàp pha sǐn kháa hàeng níi tâng yùu nai ee din boe rá

This department store is located in Edinburgh.    Show Details
บริษัทนี้มีร้านค้า 62 แห่งทั่วสหราชอาณาจักร

boo ri sàt níi mii ráan kháa hòk sìp sǒong hàeng thûa sà hà râat cha aa naa jàk

This company has 62 stores across the United Kingdom.    Show Details
อย่าลืมหนังสือเดินทางของคุณ!

yàa luem nǎng sǔe doen thaang khǒong khun!

Don't forget your passport!    Show Details
คุณกลัวเขาหรือ?

khun klua khǎo rǔe?

Are you scared of him?    Show Details
เธอเจ็บปวดจากแผลไหม้รุนแรง

thoe jèp pùat jàak phlǎe mâi run raeng

She suffered severe burns.    Show Details
เขาทำงานแถบลอนดอนตะวันออก

khǎo tham ngaan thàep lon don tà wan òok

He works in London's East End.    Show Details
ฉันไม่มีประสบการณ์ในสาขานี้

chǎn mâi mii pra sòp kaan nai sǎa khǎa níi

I have no experience in this field.    Show Details
เขาบอกว่าเขามาที่บริเตนใหญ่เพื่อหางานทำ

khǎo bòok wâa khǎo maa thîi brì teen yài phûea hǎa ngaan tham

He said he had come to Great Britain to find work.    Show Details
มีเพียงประเทศพม่า ไลบีเรีย และสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่ไม่ใช้ระบบเมตริก

mii phiang pra thêet pha mâa lai bii ria láe sà hà rát à mee rí kaa thâo nán thîi mâi chái ra bòp méet trìk

Only Burma, Liberia, and the United States don't use the metric system.    Show Details
เขาเรียนภาษาเกาหลีมาหลายปีแล้ว

khǎo rian phaa sǎa kao lǐi maa lǎai pii láeo

He has been studying Korean for many years.    Show Details
เขาเสียชีวิตอย่างทรมาน

khǎo sǐa chii wít yàang thoo ra maan

He died in agony.    Show Details
เขามาโดยไม่บอกให้รู้ล่วงหน้า

khǎo maa dooi mâi bòok hâi rúu lûang nâa

His visit was unannounced.    Show Details
โรคหลอดเลือดสมองทำให้เธอเป็นอัมพาตซีกซ้าย

rôok lòot lûeat sa mǒong tham hâi thoe pen am ma phâat sîik sáai

A stroke paralysed her left side.    Show Details
ฉันไม่เข้าใจ คุณช่วยพูดซ้ำได้มั้ยคะ?

chǎn mâi khâo jai khun chûai phûut sám dâai mái khá?

I don't understand. Could you rephrase that, please?    Show Details
ฉันเชื่อว่าคุณต้องทำงานหนักจึงจะประสบความสำเร็จ

chǎn chûea wâa khun tông tham ngaan nàk jueng jà prà sòp khwaam sǎm rèt

I believe you have to work hard to succeed.    Show Details
ลูกชายของฉันอายุหกขวบ

lûuk chaai khǒong chǎn aa yú hòk khùap

My son is six years old.    Show Details
พวกเขามีสัตว์เลี้ยงมากมาย ทั้งสุนัข แมว ปลา หรือแม้แต่กิ้งก่า!

phûak khǎo mii sàt líang mâak maai tháng sù nák maeo plaa rǔe máe tàe kîng kàa!

They have a lot of pets: Dogs, cats, a fish and even a lizard!    Show Details
เขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคพาร์กินสันตั้งแต่อายุสามสิบปี

khǎo dâai ráp kaan wí nít chǎi wâa pen rôok phaa kin sǎn tâng tàe aa yú sǎam sìp pii

He was diagnosed with Parkinson's at the age of 30.    Show Details
เขาเล่นดนตรีอยู่ในวง

khǎo lên don trii yùu nai wong

He plays in a band.    Show Details
เขายิงประตูได้อย่างยอดเยี่ยม

khǎo ying pra tuu dâai yàang yôot yîam

He scored an amazing goal.    Show Details
ทรงผมของเขาดูพิลึก

song phǒm khǒong khǎo duu phí lúek

He has a bizarre haircut.    Show Details
คุณช่วยมาเร็วกว่านี้หน่อยได้มั้ย?

khun chûai maa reo kwàa níi nòi dâai mái?

Can you come a bit earlier?    Show Details
ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีใช่ไหม?

thúk yàang pen pai dûai dii châi mǎi?

Is everything going well?    Show Details
ฉันได้ยินสิ่งที่คุณพูดมาแล้ว

chǎn dâai yin sìng thîi khun phûut maa láeo

I heard what you said.    Show Details
ฉันรู้ว่าคุณเป็นใคร

chǎn rúu wâa khun pen khrai

I know who you are.    Show Details
เราจะไปสนามบินได้อย่างไร?

rao jà pai sà nǎam bin dâai yàang rai?

How do we get to the airport?    Show Details
คุณสนุกมั้ย?

khun sa nùk mái?

Are you having fun?    Show Details
ขอโทษที่รบกวนคุณนะ

khǒo thôot thîi róp kuan khun ná

I'm sorry to disturb you.    Show Details
นี่คือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศ

nîi khue ma hǎa wít tha yaa lai thîi mii chûe sǐang thîi sùt nai pra thêet

This is the country's most prestigious university.    Show Details
เวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน

wee laa phàan pai rûat reo lǔea koen

Time passes so quickly.    Show Details
ลูกสาวของฉันเข้าร่วมประกวดนางงาม

lûuk sǎao khǒong chǎn khâo rûam pra kùat ngaang ngaam

My daughter participated in a beauty contest.    Show Details
นิวยอร์คเป็นเมืองที่แพงที่สุดในสหรัฐอเมริกา

nio yòok pen mueang thîi phaeng thîi sùt nai sà hà rát à mee rí kaa

New York is the most expensive city in the USA.    Show Details
เธอรู้สึกหึงเมื่อเห็นเขาพูดคุยกับผู้หญิงคนอื่น

thoe rúu sùek hǔeng mûea hěn khǎo phûut khui kàp phûu yǐng khon ùen

She feels jealous when he talks to other girls.    Show Details
ละครตลกเรื่องนี้สนุกสนานมาก

la khoon ta lòk rûeang níi sa nùk sa nǎan mâak

This comedy is hilarious.    Show Details
ยินดีที่ได้ทำธุรกิจร่วมกับคุณ

yin dii thîi dâai tham thú rá kìt rûam kàp khun

It was a pleasure doing business with you.    Show Details
เขาเป็นเด็กผู้ชายที่กล้าหาญที่สุดที่ฉันรู้จัก

khǎo pen dèk phûu chaai thîi klâa hǎan thîi sùt thîi chǎn rúu jàk

He is the bravest boy I know.    Show Details
คาราโอเกะได้รับความนิยมมากในเอเชีย

khaa raa oo kè dâai ráp khwaam ní yom mâak nai ee chia

Karaoke is very popular in Asia.    Show Details
โรคอีสุกอีใสเป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายได้ง่าย

rôok ii sùk i sǎi pen rôok tìt tòo thîi phrâe kra jaai dâai ngâai

Chickenpox is a highly contagious illness.    Show Details
คุณไม่น่าโกหกเลย

khun mâi nâa koo hòk loei

You should not have lied.    Show Details
ช่วยหยุดทำอย่างนั้นจะได้มั้ย

chûai yùt tham yàang nán jà dâai mái

Could you stop doing that?    Show Details
ฉันได้รับเปียโนเป็นมรดกจากป้า

chǎn dâai ráp pia no pen moo ra dòk jàak pâa

I inherited a piano from my aunt.    Show Details
ทำไมรถของฉันถึงสตาร์ทไม่ติด

tham mai rót khǒong chǎn thǔeng sa táat mâi tìt

Why won't my car start?    Show Details
การเสนอให้ความช่วยเหลือทางการเงินของเขาถูกปฏิเสธ

kaan sà nǒe hâi khwaam chûai lǔea thaang kaan ngoen khǒong khǎo thùuk pà ti sèet

His offer to help financially was turned down.    Show Details
เธอเคยเป็นนางแบบมาก่อน

thoe khoei pen naang bàep maa kòon

She used to be a model.    Show Details
ก๊อกน้ำที่รั่วทำให้สิ้นเปลืองน้ำ

kók náam thîi rûa tham hâi sîn plueang náam

A dripping tap wastes water.    Show Details
การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรกที่จัดในทวีปแอฟริกาได้จัดขึ้นในปี 2010

kaan khàeng khan fút bon lôok khráng râek thîi jàt nai tha wîip áep fa rí kaa dâai jàt khûen nai pii sǒong phan sìp

The first World Cup in Africa took place in 2010.    Show Details
การแต่งงานไม่ได้นำมาซึ่งความสุขเสมอไป

kaan tàeng ngaan mâi dâai nam maa sûeng khwaam sùk sa mǒe pai

Marriage does not always bring happiness.    Show Details
ผมลืมวันเกิดของเธอ

phǒm luem wan kòet khǒong thoe

I forgot her birthday.    Show Details
เขาสารภาพรักกับเธอ

khǎo sǎa ra phâap rák kàp thoe

He confessed his love to her.    Show Details
การตัดสินใจนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด

kaan tàt sǐn jai níi thǔe pen thîi sîn sùt

The decision is final.    Show Details
ผมชอบน้ำหอมกลิ่นใหม่ของคุณจังเลย!

phǒm chôop náam hǒom klìn mài khǒong khun jang loei!

I love your new perfume!    Show Details
ช่วยเขียนเป็นภาษาไทยให้หน่อย

chûai khǐan pen phaa sǎa thai hâi nòi

Please write in Thai for me.    Show Details
เขาอ้างว่าประธานชนะโดยการทุจริตการลงคะแนน

khǎo âang wâa pra thaan cha ná dooi kaan thút ja rìt kaan long kha naen

He claims that the president won through vote fraud.    Show Details
ลูกเรือ 46 คน เสียชีวิตในอุบัติเหตุ

lûuk ruea46 khon sǐa chii wít nai u bàt ti hèet

Forty-six sailors died in the incident.    Show Details
ฉันตอบจดหมายที่ฉันได้รับ

chǎn tòop jòt mǎai thîi chǎn dâai ráp

I answered the letters that I had received.    Show Details
จะมีมาตรการลงโทษจากสหประชาชาติมากขึ้นไหม?

jà mii mâat tra kaan long thôot jàak sa hà pra chaa châat mâak khûen mǎi?

Will there be more UN sanctions?    Show Details
ใครฆ่าจูเลียส ซีซาร์?

khrai khâa juu lías sii sâa?

Who killed Julius Caesar?    Show Details
« Previous123456...1920Next »