Swedish Word: en orm
Singular (Definite): ormen
Plural (Indefinite): ormar
Plural (Definite): ormarna

English Meaning: snake, serpent
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

Krokodiler, ödlor, ormar och sköldpaddor är alla kräldjur.
Crocodiles, lizards, snakes and turtles are all reptiles.
[Show Details]