Swedish Word: en kanin
Singular (Definite): kaninen
Plural (Indefinite): kaniner
Plural (Definite): kaninerna

English Meaning: rabbit
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

Kim Jong-Il planerar att lösa svälten i Nordkorea genom att föda upp jättekaniner.
Kim Jong-Il plans to solve hunger in North Korea by breeding giant rabbits.
[Show Details]