Swedish Word: kall
Singular (Definite): kallt
Plural (Indefinite): kalla
Plural (Definite): kalla

English Meaning: cold

Word Forms: kallare, kallast, kallt

Example Sentences:

Idag är det för kallt för att simma.
Today it is too cold to go swimming.
[Show Details]
Det är väldigt kallt ute, det är bäst att du tar med dig mössa och halsduk.
Outside it's very cold, better take your woolly hat and scarf with you.
[Show Details]
Sätt på dig jackan, det är kallt!
Put the coat on, it's cold!
[Show Details]
Det var mycket kallt igår.
Yesterday it was very cold.
[Show Details]
Ditt te blir kallt.
Your tea is getting cold.
[Show Details]
Idag var det kallt och blåsigt.
Today it was cold and windy.
[Show Details]

Learn Swedish and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!