Swedish Word: två

English Meaning: two, 2
Listen to Word:

Play Sound
Word Forms: 2

Example Sentences:

Hon dricker minst två koppar kaffe om dagen.
She drinks at least 2 cups of coffee per day.
[Show Details]
Ett plus två är lika med tre.
One plus two equals three.
[Show Details]
Filmen varade i över två timmar.
The movie lasted over 2 hours.
[Show Details]
Hon har två hundar och tre katter.
She has 2 dogs and 3 cats.
[Show Details]
Han har arbetat illegalt i Storbritannien i två år.
He has been working illegally in the UK for 2 years.
[Show Details]
Två biljetter, tack. En vuxen och ett barn.
Two tickets please. One adult and one child.
[Show Details]
Han återfick medvetandet två timmar efter olyckan.
He regained consciousness 2 hours after the accident.
[Show Details]