Swedish Word: spela

English Meaning: to play
Listen to Word:

Play Sound

Word Forms: spelad, spelade, spelar, spelat

Example Sentences:

Han bröt foten när han spelade fotboll.
He broke his foot playing football.
[Show Details]
Jag spelar tennis för att bli av med stressen.
I play tennis to relieve stress.
[Show Details]
Det spelar ingen roll.
It doesn't matter.
[Show Details]
Barnen slog sönder rutan när de spelade boll.
The children broke the window while playing ball.
[Show Details]
Skulle du vilja spela ett till parti backgammon?
Would you like to play another game of backgammon?
[Show Details]
Jag spelar piano bra.
I play the piano well.
[Show Details]
Kan du spela gitarr?
Can you play guitar?
[Show Details]