Swedish Word: köpa

English Meaning: to buy
Listen to Word:

Play Sound

Word Forms: köp, köper, köpt, köpte

Example Sentences:

Jag skulle vilja köpa en biljett.
I would like to buy a ticket.
[Show Details]
Han köpte en ring till sin flickvän.
He bought a ring for his girlfriend.
[Show Details]
Sedan hon köpte en bredbilds-tv har livet fått en mening igen.
Since she bought a wide-screen TV, her life has become meaningful again.
[Show Details]
Han köpte en ny bil.
He bought a new car.
[Show Details]
Att köpa den här bilen var ett fullständigt misstag.
Buying this car was a total mistake.
[Show Details]
För att spara tid så köpte han sitt intyg via internet.
To save time he bought his diploma through the Internet.
[Show Details]
Igår var jag i datorbutiken för att köpa en ny skanner.
Yesterday I went to the computer shop to buy a new scanner.
[Show Details]