Swedish Word: döda

English Meaning: to kill
Listen to Word:

Play Sound
Word Forms: dödade, dödades, dödar

Example Sentences:

Katten dödade fågeln.
The cat killed the bird.
[Show Details]
Bara enkla organismer kan leva i Döda havet.
Only simple organisms can live in the Dead Sea.
[Show Details]
Han dödade många människor i kriget.
He killed a lot of people in the war.
[Show Details]
Vem dödade Julius Caesar?
Who killed Julius Caesar?
[Show Details]
Soldaten dödades i en explosion.
The soldier was killed in an explosion.
[Show Details]
En brittisk soldat dödades medan han röjde minor.
A British soldier was killed while clearing mines.
[Show Details]
Fler än 30 rebeller dödades under operationen.
More than 30 insurgents were killed during the operation.
[Show Details]