Swedish Word: sen

English Meaning: 1. then 2. late
Listen to Word:

Play Sound
Word Forms: sena, sent

Example Sentences:

Ursäkta att vi är sena!
Sorry we are late!
[Show Details]
Mina föräldrar kommer att bli vansinniga om jag kommer hem så sent.
My parents will be furious, if I come home so late.
[Show Details]
Varför är du alltid sen?
Why are you always late?
[Show Details]
Förlåt att jag är sen. Jag försov mig.
I'm sorry I'm late. I overslept.
[Show Details]
Du är över två timmar sen.
You are over 2 hours late.
[Show Details]
Bussen är sen.
The bus is late.
[Show Details]