Swedish Word: en melon
Singular (Definite): melonen
Plural (Indefinite): meloner
Plural (Definite): melonerna

English Meaning: melon
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

När jag är i Italien äter jag mycket vattenmelon.
When I'm in Italy I eat a lot of water melons.
[Show Details]