Swedish Word: arbeta

English Meaning: to work
Listen to Word:

Play Sound
Word Forms: arbetade, arbetar, arbetat

Example Sentences:

Förra veckan arbetade han dygnet runt.
Last week he worked round the clock.
[Show Details]
Han arbetar för mycket.
He works too much.
[Show Details]
Jag arbetar på bank.
I work in a bank.
[Show Details]
Jag arbetar åt BMW.
I work for BMW.
[Show Details]
Han tycker om att arbeta i trädgården sedan han gick i pension.
Since he retired he enjoys working in the garden.
[Show Details]
Mestadels lyssnar jag på musik när jag arbetar.
Most of the time I listen to music while working.
[Show Details]
Jag är inte rädd för att arbeta.
I'm not afraid of work.
[Show Details]