Swedish Word: en dörr
Singular (Definite): dörren
Plural (Indefinite): dörrar
Plural (Definite): dörrarna

English Meaning: door
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

Kom ihåg att låsa dörren.
Please remember to lock the door.
[Show Details]
Var snäll och stäng dörren.
Close the door please.
[Show Details]
Det ringer på dörren.
The doorbell rings.
[Show Details]
Var snäll och öppna dörren.
Please open the door.
[Show Details]
Låste du dörren?
Did you lock the door?
[Show Details]
Han blev anfallen utanför sin egen dörr.
He was attacked on his own doorstep.
[Show Details]