LearnWithOliverMenu  
Prózdna tyzka cigaretow leži na zemi. Na to steji warnowanje w armenšćinje, zo je kurjenje špatne za strowotu.

Show Details
Magiski kraj ze błyšćacym jězorom. Je puć z kamjenjow, kiž wjedźe k jězorej, ze swěćatymi so kwětkami na woběmaj bokomaj. To wšo wupada kaž w bajce.

Show Details
Šula něhdźe w němskej wsy. Tu njeje so w poslednich štyrceći lětach wjele změniło!

Show Details
Dróha we Wulkej Britaniskej. Widźeć su awta a wotpadkowy bowje z čerwjenej kóčku na nim.

Show Details
Tři holčki po puću domoj abo woni du do přichodneje lodarnje, štó wě?

Show Details
Hoberski muž z ptačkom! Wón pak njeje prawy.

Show Details
Lačny mjedwjedź, kiž za blidom sedźi a piwo pije. Je to outdoor-scena z dych wotražacej hórskej krajinu w pozadku.

Show Details