LearnWithOliverMenu  
Jo zyma, sněg pada. Wiźimy bydleński wóz z pśedmjelcami. W njom jo typ, kótaryž wideowe graśa na YouTube streamujo!

Show Details
Bźezdomny spi na droze. Jo to gódańko, cogodla se to w bogatych krajach stawa. Jano politikarje wěźe, źo cełe pjenjeze běže.

Show Details
Toś ten wobraz pokazujo nutśikowne wobchody z casopisowym stojaku, kótaryž jo ze wšakimi casnikami połnjony. Smužki w casnikach su tergajuce, z tucnymi tekstami, kótarež dramatiske wugronjenja cynje.

Show Details
Magiski kraj z błyšćeccym jazorom. Dajo drogu z kamjenjow, kenž wjeźo k jazoroju, ze swěśonymi kwětkami na wobyma bokoma. To wšo wuglěda ako w bajce.

Show Details
Šula něźi w nimskej jsy. How njejo se w zachadnych styrźasća lětach wjele změniło!

Show Details