Hiragana: この
Katakana: コノ

Romaji: kono
English Meaning: this
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

この先生はとても厳しいです。
kono sensē wa totemo kibishii desu.
This teacher is very strict.
[Show Details]
この本はとても面白いです。
kono hon wa totemo omoshiroi desu.
This book is very interesting.
[Show Details]
この週末に私は何をしたと思う?
kono shūmatsu ni watashi wa nani o shita to omou?
Guess what I did this weekend?
[Show Details]
ほんの数人の人しかこの言語を話せません。
hon'no sūnin no hito shika kono gengo o hanasemasen.
Only a few people can speak this language.
[Show Details]
このテキストはドイツ語版もあります。
kono tekisuto wa doitsu go ban mo arimasu.
This text is also available in German.
[Show Details]
この真相を突き止めます。
kono shinsō o tsukitome masu.
I will get to the bottom of this.
[Show Details]
私はこの家に住んでいます。
watashi wa kono ie ni sunde imasu.
I live in this house.
[Show Details]