Hiragana: とても
Katakana: トテモ

Romaji: totemo
English Meaning: very
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

私はとてもお腹がすいています。レストランに行きましょうか?
watashi wa totemo onaka ga suite imasu. resutoran ni ikimashōka?
I'm very hungry, shall we go to a restaurant?
[Show Details]
私の先生はとても若いです。
watashi no sensē wa totemo wakai desu.
My teacher is very young.
[Show Details]
この先生はとても厳しいです。
kono sensē wa totemo kibishii desu.
This teacher is very strict.
[Show Details]
この本はとても面白いです。
kono hon wa totemo omoshiroi desu.
This book is very interesting.
[Show Details]
私は夕方にはとても疲れています。
watashi wa yūgata ni wa totemo tsukarete imasu.
I'm very tired in the evening.
[Show Details]
その博物館はとても面白いです。
sono hakubutsukan wa totemo omoshiroi desu.
The museum is very interesting.
[Show Details]
あなたは覚えるのがとても速いです。
anata wa oboeru no ga totemo hayai desu.
You learn very fast.
[Show Details]