Kanji: 先生
Hiragana: せんせい
Katakana: センセイ

Romaji: sensē
English Meaning: teacher, instructor, doctor
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

私の先生はとても若いです。
watashi no sensē wa totemo wakai desu.
My teacher is very young.
[Show Details]
この先生はとても厳しいです。
kono sensē wa totemo kibishii desu.
This teacher is very strict.
[Show Details]
新しい先生はどうですか?私は彼女はとても良い人だと思います。
atarashii sensē wa dō desuka? watashi wa kanojo wa totemo yoi hito da to omoimasu.
How do you like the new teacher? I think she is very nice.
[Show Details]