Kanji: 彼の
Hiragana: かれの
Katakana: カレノ

Romaji: kareno
English Meaning: his
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

彼の名前は太郎です。
kareno namae wa tarō desu.
His name is Taro.
[Show Details]
彼の手術は成功したが、まだ安心はできない。
kareno shujutsu wa sēkō shita ga, mada anshin wa dekinai.
The surgery was successful, but he isn't out of the woods yet.
[Show Details]
犯人たちは、彼が3ヶ月間留守にしている間に彼の家に侵入した。
han'nin tachi wa, karega san kagetsukan rusu ni shiteiru aidani kareno ie ni shin'nyū shita.
The criminals had broken into his house while he was away for three months.
[Show Details]
彼の怪我は命にかかわるものでした。
kareno kega wa inochi ni kakawaru mono deshita.
His injuries were life-threatening.
[Show Details]
その車は彼の誇りと喜びです。
sono kuruma wa kareno hokori to yorokobi desu.
The car is his pride and joy.
[Show Details]
彼の夢は、一度イルカと一緒に泳ぐことです。
kareno yume wa, ichido iruka to issho ni oyogu koto desu.
His dream is to swim with dolphins once.
[Show Details]
彼のコメントは得られませんでした。
kareno komento wa eraremasen deshita.
He was not available for comment.
[Show Details]

LearnWithOliver.com

Established in 2002 we've set up 21 language combinations with a total of over 150,000 flashcards and 40,000 example sentences!

Watch a short Intro by a real user!

Click here to Sign Up!