Kanji: 彼女の
Hiragana: かのじょの
Katakana: カノジョノ

Romaji: kanojo no
English Meaning: her (possessive)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

彼女の食習慣はとても変わっている。
kanojo no shokushūkan wa totemo kawatte iru.
She has very strange eating habits.
[Show Details]
彼女の夢は、アフリカの貧しい人々を助けることです。
kanojo no yume wa, afurika no mazushii hitobito o tasukeru koto desu.
Her dream is to help poor people in Africa.
[Show Details]
彼女の電話番号を忘れました。
kanojo no denwa bangō o wasuremashita.
I've forgotten her telephone number.
[Show Details]
彼は、星に彼女の名前をつけました。
kare wa, hoshi ni kanojo no namae o tsukemashita.
He named a star after her.
[Show Details]
彼女の新しいショーはただただまばゆいばかりだった。
kanojo no atarashii shō wa tadatada mabayui bakari datta.
Her new show was simply dazzling.
[Show Details]
彼女の新しい本にはまだ題名がありません。
kanojo no atarashii hon ni wa mada daimē ga arimasen.
Her new book doesn't have a title yet.
[Show Details]
彼女の決意の理由は明らかです。
kanojo no ketsui no riyū wa akiraka desu.
The reasons for her decision are very obvious.
[Show Details]