Kanji: 今日
Hiragana: きょう
Katakana: キョウ

Romaji: kyō
English Meaning: today
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

今日は世界中にとって忘れることのできない日です。
kyō wa sekaijū ni totte wasureru koto no dekinai hi desu.
This is a memorable day for the whole world.
[Show Details]
彼は今日で30歳になります。
kare wa kyō de sanjū sai ni narimasu.
He is turning thirty today.
[Show Details]
今日は私の誕生日です。
kyō wa watashi no tanjōbi desu.
Today is my birthday.
[Show Details]
今日のセール品は何?
kyō no sēru hin wa nani?
What is on sale today?
[Show Details]
今日は月曜日です。
kyō wa getsuyōbi desu.
Today is Monday.
[Show Details]
今日は泳ぎに行くには寒すぎます。
kyō wa oyogi ni iku ni wa samusugi masu.
Today it is too cold to go swimming.
[Show Details]
彼女は今日と明日、とても忙しい。
kanojo wa kyō to ashita, totemo isogashii.
She is very busy today and tomorrow.
[Show Details]