Kanji: 楽しい
Hiragana: たのしい
Katakana: タノシイ

Romaji: tanoshii
English Meaning: enjoyable, fun
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

東京での暮らしは楽しいですか?
tōkyō de no kurashi wa tanoshii desuka?
Do you enjoy living in Tokyo?
[Show Details]