Hiragana:
Katakana:

Romaji: wa
English Meaning: (topic/comparison particle)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

そのコンピュータはもはや動きません。
sono konpyūta wa mohaya ugoki masen.
The computer isn't working any more.
[Show Details]
私の名前は花子です。
watashi no namae wa hanako desu.
My name is Hanako.
[Show Details]
あなたは何歳ですか?
anata wa nansai desuka?
How old are you?
[Show Details]
私の弟は結婚しています。
watashi no otōto wa kekkon shite imasu.
My brother is married.
[Show Details]
あなたは日本語を話しますか?
anata wa nihongo o hanashi masuka?
Do you speak Japanese?
[Show Details]
あなたはどこの出身ですか?
anata wa doko no shusshin desuka?
Where are you from?
[Show Details]
私の先生はとても若いです。
watashi no sensē wa totemo wakai desu.
My teacher is very young.
[Show Details]