Hiragana:
Katakana:

Romaji: e
English Meaning: (particle for point of destination, direction)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

彼らは、ハネムーンでイタリアへ行きました。
karera wa, hanemūn de itaria e ikimashita.
On honeymoon they flew to Italy.
[Show Details]
その駅へはどうやって行くのですか?
sono eki e wa dōyatte iku no desuka?
How do I get to the station?
[Show Details]
メキシコ料理のレストランへ行きたいですか?
mekishiko ryōri no resutoran e ikitai desu ka?
Do you want to go to a Mexican restaurant?
[Show Details]
その飛行機は30分以内にニューヨークへ飛び立ちます。
sono hikōki wa sanjū pun inai ni nyūyōku e tobitachimasu.
The plane leaves for New York in 30 minutes.
[Show Details]
上野へ行きたいんですが、地図を描いてくれませんか?
ueno e ikitai ndesu ga, chizu o kaite kuremasenka?
I'd like to go to Ueno. Could you draw a map for me?
[Show Details]
彼女は銀行へ行ってしまいました。
kanojo wa ginkō e itteshimaimashita.
She's gone to the bank.
[Show Details]
彼は会社をゼロから一大企業へと築き上げました。
kare wa kaisha o zero kara ichidai kigyō e to kizukiagemashita.
He developed the company from nothing to a big enterprise.
[Show Details]