Kanji: 二十
Hiragana: にじゅう
Katakana: ニジュウ

Romaji: nijū
English Meaning: twenty, 20
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

私は結婚して二十年になります。
watashi wa kekkon shite nijū nen ni narimasu.
I've been married for twenty years.
[Show Details]

Related Words:


Standard

ni

two, 2

[Show Details]

Standard
じゅう
ジュウten, 10

[Show Details]