Kanji: 私は
Hiragana: わたしは
Katakana: ワタシハ

Romaji: watashi wa
English Meaning: I
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

私はとてもお腹がすいています。レストランに行きましょうか?
watashi wa totemo onaka ga suite imasu. resutoran ni ikimashōka?
I'm very hungry, shall we go to a restaurant?
[Show Details]
私は30歳です。
watashi wa 30 sai desu.
I'm thirty years old.
[Show Details]
私は日本語を勉強しています。
watashi wa nihongo o benkyō shite imasu.
I'm learning Japanese.
[Show Details]
私は映画に行きたいです。
watashi wa ēga ni ikitai desu.
I want to go to the cinema.
[Show Details]
私は銀行で働いています。
watashi wa ginkō de hataraite imasu.
I work in a bank.
[Show Details]
私は本を読んでいます。
watashi wa hon o yonde imasu.
I'm reading a book.
[Show Details]
私は結婚して20年になります。
watashi wa kekkon shite 20 nen ni narimasu.
I've been married for twenty years.
[Show Details]

Related Words:


Standard
わたし
Standard
ワタシ

watashi

I, me, myself

[Show Details]

Standard

wa

(topic/comparison particle)

[Show Details]