このソフトウェアを以前に使ったことがありますか?

kono sofutowea o izen ni tsukatta kotoga arimasu ka?

Have you ever used this software before?    [Show Details]
もし車を持っていたら、友達の家に遊びに行けるのに。

moshi kuruma o motte itara, tomodachi no ie ni asobini ikeru noni.

If I had a car, I could visit my friends.    [Show Details]
ホラー映画は嫌いです。コメディを観ましょう!

horā ēga wa kirai desu. komedī o mimashō!

I don't like horror movies, let's watch a comedy.    [Show Details]
彼はインターネットをするのが好きです。

kare wa intānetto o suru no ga suki desu.

He likes to surf the Internet.    [Show Details]
そのことを後悔してる?

sono koto o kōkai shiteru?

Do you regret that?    [Show Details]
これはそのこととは全く関係がない。

kore wa sono koto to wa mattaku kankē ga nai.

This has absolutely nothing to do with it.    [Show Details]
その駅へはどうやって行くのですか?

sono eki e wa dōyatte iku no desuka?

How do I get to the station?    [Show Details]
子どもは大人よりずっと早く言語を身につける。

kodomo wa otona yori zutto hayaku gengo o minitsukeru.

Children learn languages much faster than adults.    [Show Details]
子どもはいません。

kodomo wa imasen.

I don't have children.    [Show Details]
お会いできてうれしいです!

oaidekite ureshiidesu!

I'm pleased to meet you!    [Show Details]
私はこの辺りは不案内です。

watashi wa kono atari wa fuan'nai desu.

I'm a stranger here.    [Show Details]
自己紹介してもいいですか?

jiko shōkai shitemo ii desuka?

May I introduce myself?    [Show Details]
ちょっとびっくりすることがあるんだ。

chotto bikkuri suru koto ga aru nda.

I've got a little surprise for you.    [Show Details]
彼は自分の犯した罪に対して全く後悔の念を示さなかった。

kare wa jibun no okashita tsumi ni taishite mattaku kōkai no nen o shimesanakatta.

He never showed remorse for his crimes.    [Show Details]
他に何かありますか?

hokani nanika arimasu ka?

Anything else?    [Show Details]
もう少しゆっくり話してください。

mō sukoshi yukkuri hanashite kudasai.

Please speak more slowly.    [Show Details]
彼女はかけがえのない存在だ、そう思いませんか。

kanojo wa kakegae no nai sonzai da, sō omoimasenka.

She is irreplaceable, don't you think so?    [Show Details]
彼は奇病に苦しんでいる。

kare wa kibyō ni kurushindeiru.

He suffers from a rare disease.    [Show Details]
怖いの?

kowai no?

Are you scared?    [Show Details]
どこか痛いところはありますか?

dokoka itai tokoro wa arimasu ka?

Are you in pain?    [Show Details]
彼は何て言ったの?

kare wa nante itta no?

What did he say?    [Show Details]
住所を教えてくれますか?

jūsho o oshiete kuremasuka?

Can you tell me your address?    [Show Details]
誕生日はいつですか?

tanjōbi wa itsu desuka?

When is your birthday?    [Show Details]
それは漢字ではどう書きますか?

sore wa kanji de wa dō kakimasu ka?

How is that written in kanji?    [Show Details]
それはいい考えだ。

sore wa ii kangae da.

That's a good idea.    [Show Details]
お店は何時から何時まで開いていますか?

o mise wa nanji kara nanji made aiteimasu ka?

What are the opening hours of the shops?    [Show Details]
彼は自分の彼女のために指輪を買った。

kare wa jibun no kanojo no tameni yubiwa o katta.

He bought a ring for his girlfriend.    [Show Details]
食卓の用意をしてくれる?

shokutaku no yōi o shitekureru?

Can you set the table please?    [Show Details]
その日は一日中ひどく寒かった。

sono hi wa ichinichijū hidoku samukatta.

It was bitterly cold for the whole day.    [Show Details]
東京での暮らしは楽しいですか?

tōkyō de no kurashi wa tanoshii desuka?

Do you enjoy living in Tokyo?    [Show Details]
その電車はいつケルンに着きますか?

sono densha wa itsu kerun ni tsukimasu ka?

When does the train arrive in Cologne?    [Show Details]
明日は新しいマンションを探しに行きます。

ashita wa atarashii manshon o sagashini ikimasu.

Tomorrow I'll be looking for a new flat.    [Show Details]
これは毒キノコだから、食べられないよ!

kore wa dokukinoko da kara, taberarenai yo!

This mushroom is poisonous, you can't eat it!    [Show Details]
今日は私の誕生日です。

kyō wa watashi no tanjōbi desu.

Today is my birthday.    [Show Details]
電気を消してくれる?

denki o keshite kureru?

Can you switch off the light?    [Show Details]
彼女は昨晩到着した。

kanojo wa sakuban tōchakushita.

She arrived last night.    [Show Details]
コーヒーはドイツではとても人気がある。

kōhī wa doitsu de wa totemo ninki ga aru.

Coffee is very popular in Germany.    [Show Details]
チケットを1枚購入したいのですが。

chiketto o 1 mai kōnyū shitai no desu ga.

I would like to buy a ticket.    [Show Details]
このドレスはすごくかわいいです。

kono doresu wa sugoku kawaii desu.

This dress is very pretty.    [Show Details]
私は日本語を五年間勉強しています。

watashi wa nihongo o gonenkan benkyō shite imasu.

I have been learning Japanese for 5 years.    [Show Details]
市役所はどこか教えてくれませんか?

shiyakusho wa doko ka oshiete kuremasenka?

Can you tell me where the city hall is?    [Show Details]
彼はいつか日本に住みたいと思っている。

kare wa itsuka nihon ni sumitai to omotteiru.

One day he would like to live in Japan.    [Show Details]
この薬を一日三回飲まなければいけません。

kono kusuri o ichinichi sankai nomanakereba ikemasen.

You have to take this medicine three times a day.    [Show Details]
彼は毎日こんなに運が良いというわけではありません。

kare wa mainichi kon'na ni un ga yoi to yū wakedewa arimasen.

He isn't so lucky every day.    [Show Details]
どこで勉強しているの?

doko de benkyō shiteiru no?

Where do you study?    [Show Details]
明日の天気はどうかな?

ashita no tenki wa dō kana?

How is the weather tomorrow?    [Show Details]
どこに行くの?

doko ni iku no?

Where are you going?    [Show Details]
そんなに簡単にあきらめないで!

son'na ni kantan ni akiramenaide!

Don't give up so easily!    [Show Details]
マイケルはいる?

maikeru wa iru?

Is Michael here?    [Show Details]
どうしてそんなことしたの?

dōshite son'na koto shita no?

Why did you do that?    [Show Details]
ヨーロッパには数多くのいろいろな言語があります。

yōroppa ni wa kazu ōkuno iroirona gengo ga arimasu.

There are many different languages in Europe.    [Show Details]
その飛行機事故の生存者は一人もいませんでした。

sono hikōki jiko no sēzonsha wa hitorimo imasen deshita.

There were no survivors in the air plane crash.    [Show Details]
どうすればいいか分かりません。

dō sureba ii ka wakarimasen.

I don't know what I should do.    [Show Details]
緊張してるの?

kinchō shiteru no?

Are you nervous?    [Show Details]
ほんの冗談だよ。

hon'no jōdan da yo.

I was just joking.    [Show Details]
このプレッシャーにはもう耐えられません。

kono puresshā ni wa mō taeraremasen.

I can't cope with this pressure any more.    [Show Details]
はい、と言ってください。

hai, to itte kudasai.

Please say yes.    [Show Details]
私の誕生日は四月です。

watashi no tanjōbi wa shigatsu desu.

My birthday is in April.    [Show Details]
そのプロジェクトは既に水曜日に終わりました。

sono purojekuto wa sudeni suiyōbi ni owarimashita.

The project was already finished on Wednesday.    [Show Details]
時計を忘れました。今、何時ですか?

tokē o wasuremashita. ima, nanji desuka?

I've forgotten my watch. What time is it?    [Show Details]
このレポートは既に見ました。

kono repōto wa sudeni mimashita.

I've already seen this report.    [Show Details]
彼は、星に彼女の名前をつけました。

kare wa, hoshi ni kanojo no namae o tsukemashita.

He named a star after her.    [Show Details]
インターネットでますます多くの情報が入手可能になっています。

intānetto de masumasu ōkuno jōhō ga nyūshu kanō ni natteimasu.

There's more and more information available on the Internet.    [Show Details]
ごみを外に出してくれますか?

gomi o soto ni dashite kuremasu ka?

Can you take out the rubbish please?    [Show Details]
彼女は飛行機に乗るのが怖いです。

kanojo wa hikōki ni noru no ga kowai desu.

She is afraid of flying.    [Show Details]
八月に、私たちは休暇旅行に行きます。

hachigatsu ni, watashitachi wa kyūka ryokō ni ikimasu.

In August we will go on holiday.    [Show Details]
彼女の電話番号を忘れました。

kanojo no denwa bangō o wasuremashita.

I've forgotten her telephone number.    [Show Details]
このピザは650円です。

kono piza wa 650 en desu.

This pizza costs 650 Yen.    [Show Details]
コーヒーか紅茶はいかがですか?

kōhī ka kōcha wa ikaga desuka?

Do you want coffee or tea?    [Show Details]
彼らはアメリカ行きの旅行を予約しました。

karera wa amerika iki no ryokō o yoyaku shimashita.

They booked a trip to the US.    [Show Details]
彼は手に怪我をしました。

kare wa te ni kega o shimashita.

He hurt his hand.    [Show Details]
この本は数百ページあります。

kono hon wa sūhyaku pēji arimasu.

This book has hundreds of pages.    [Show Details]
それは大体同じです。

sore wa daitai onaji desu.

That's more or less the same.    [Show Details]
彼は食事の前に必ず手を洗います。

kare wa shokuji no mae ni kanarazu te o araimasu.

He always washes his hands before eating.    [Show Details]
道路を渡る時は、必ず左右を確認しなさい。

dōro o wataru toki wa, kanarazu sayū o kakunin shinasai.

Always look left and right before you cross the street.    [Show Details]
彼はスポーツをするのが好きです。

kare wa supōtsu o suru no ga suki desu.

He likes to do sports.    [Show Details]
仕事を探しています。

shigoto o sagashite imasu.

I'm looking for work.    [Show Details]
彼は働きすぎです。

kare wa hataraki sugi desu.

He works too much.    [Show Details]
私は、市の中心地に住んでいます。

watashi wa, shi no chūshinchi ni sunde imasu.

I live in the city centre.    [Show Details]
助けてくれてありがとう。

tasukete kurete arigatō.

Thank you for your help.    [Show Details]
この通りは地図に載っていません。

kono tōri wa chizu ni notte imasen.

This street is not on the map.    [Show Details]
明日から新しい生活を始めます。

ashita kara atarashii sēkatsu o hajimemasu.

Tomorrow I'll start a new life.    [Show Details]
焼きたてのパンが好きです。

yakitateno pan ga suki desu.

I like freshly-baked bread.    [Show Details]
春は三月に始まります。

haru wa sangatsu ni hajimarimasu.

Spring starts in March.    [Show Details]
何かもっといいアイデアはありますか?

nanika motto ii aidea wa arimasu ka?

Do you have a better idea?    [Show Details]
歴史は勝者によって書き記される。

rekishi wa shōsha ni yotte kakishirusareru.

History is written by the winners.    [Show Details]
先週彼は昼も夜も休みなく働きました。

senshū kare wa hirumo yorumo yasuminaku hatarakimashita.

Last week he worked round the clock.    [Show Details]
これは不可能です。

kore wa fukanō desu.

This isn't possible.    [Show Details]
彼女は、三ヶ月目に流産しました。

kanojo wa, sankagetsu me ni ryūzan shimashita.

She had a miscarriage in the third month.    [Show Details]
クレジットカードは使えますか?

kurejitto kādo wa tsukaemasu ka?

Do you accept credit cards?    [Show Details]
何時ですか?

nanji desuka?

What time is it?    [Show Details]
空室はありますか?

kūshitsu wa arimasu ka?

Are there any vacancies (vacant rooms)?    [Show Details]
いくらかかりますか?

ikura kakarimasu ka?

How much does it cost?    [Show Details]
伝言をお願いできますか?

dengon o onegai dekimasuka?

Can I leave a message?    [Show Details]
あとで行きます。

atode ikimasu.

I'll come later.    [Show Details]
彼女はかなりのいたずらっ子でした。

kanojo wa kanarino itazurakko deshita.

She was a very naughty child.    [Show Details]
太陽系には、八つの惑星があります。

taiyōkē ni wa, yattsu no wakusē ga arimasu.

There are 8 planets in our solar system.    [Show Details]
私の手紙を受け取りましたか?

watashi no tegami o uketorimashita ka?

Did you receive my letter?    [Show Details]
この本のごく一部しか読んでいません。

kono hon no goku ichibu shika yonde imasen.

I've only read a small part of this book.    [Show Details]
ギャラリーに行きたいですか?

gyararī ni ikitai desu ka?

Do you want to visit a gallery?    [Show Details]
« Previous123456789Next »