このソフトウェアを以前に使ったことがありますか?

kono sofutowea o izen ni tsukatta kotoga arimasu ka?

Have you ever used this software before?    Show Details
もし車を持っていたら、友達の家に遊びに行けるのに。

moshi kuruma o motte itara, tomodachi no ie ni asobini ikeru noni.

If I had a car, I could visit my friends.    Show Details
ホラー映画は嫌いです。コメディを観ましょう!

horā ēga wa kirai desu. komedī o mimashō!

I don't like horror movies, let's watch a comedy.    Show Details
彼はインターネットをするのが好きです。

kare wa intānetto o suru no ga suki desu.

He likes to surf the Internet.    Show Details
そのことを後悔してる?

sono koto o kōkai shiteru?

Do you regret that?    Show Details
これはそのこととは全く関係がない。

kore wa sono koto to wa mattaku kankē ga nai.

This has absolutely nothing to do with it.    Show Details
その駅へはどうやって行くのですか?

sono eki e wa dōyatte iku no desuka?

How do I get to the station?    Show Details
子どもは大人よりずっと早く言語を身につける。

kodomo wa otona yori zutto hayaku gengo o minitsukeru.

Children learn languages much faster than adults.    Show Details
子どもはいません。

kodomo wa imasen.

I don't have children.    Show Details
お会いできてうれしいです!

oaidekite ureshiidesu!

I'm pleased to meet you!    Show Details
私はこの辺りは不案内です。

watashi wa kono atari wa fuan'nai desu.

I'm a stranger here.    Show Details
自己紹介してもいいですか?

jiko shōkai shitemo ii desuka?

May I introduce myself?    Show Details
ちょっとびっくりすることがあるんだ。

chotto bikkuri suru koto ga aru nda.

I've got a little surprise for you.    Show Details
彼は自分の犯した罪に対して全く後悔の念を示さなかった。

kare wa jibun no okashita tsumi ni taishite mattaku kōkai no nen o shimesanakatta.

He never showed remorse for his crimes.    Show Details
他に何かありますか?

hokani nanika arimasu ka?

Anything else?    Show Details
もう少しゆっくり話してください。

mō sukoshi yukkuri hanashite kudasai.

Please speak more slowly.    Show Details
彼女はかけがえのない存在だ、そう思いませんか。

kanojo wa kakegae no nai sonzai da, sō omoimasenka.

She is irreplaceable, don't you think so?    Show Details
彼は奇病に苦しんでいる。

kare wa kibyō ni kurushindeiru.

He suffers from a rare disease.    Show Details
怖いの?

kowai no?

Are you scared?    Show Details
どこか痛いところはありますか?

dokoka itai tokoro wa arimasu ka?

Are you in pain?    Show Details
彼は何て言ったの?

kare wa nante itta no?

What did he say?    Show Details
住所を教えてくれますか?

jūsho o oshiete kuremasuka?

Can you tell me your address?    Show Details
誕生日はいつですか?

tanjōbi wa itsu desuka?

When is your birthday?    Show Details
それは漢字ではどう書きますか?

sore wa kanji de wa dō kakimasu ka?

How is that written in kanji?    Show Details
それはいい考えだ。

sore wa ii kangae da.

That's a good idea.    Show Details
お店は何時から何時まで開いていますか?

o mise wa nanji kara nanji made aiteimasu ka?

What are the opening hours of the shops?    Show Details
彼は自分の彼女のために指輪を買った。

kare wa jibun no kanojo no tameni yubiwa o katta.

He bought a ring for his girlfriend.    Show Details
食卓の用意をしてくれる?

shokutaku no yōi o shitekureru?

Can you set the table please?    Show Details
その日は一日中ひどく寒かった。

sono hi wa ichinichijū hidoku samukatta.

It was bitterly cold for the whole day.    Show Details
東京での暮らしは楽しいですか?

tōkyō de no kurashi wa tanoshii desuka?

Do you enjoy living in Tokyo?    Show Details
その電車はいつケルンに着きますか?

sono densha wa itsu kerun ni tsukimasu ka?

When does the train arrive in Cologne?    Show Details
明日は新しいマンションを探しに行きます。

ashita wa atarashii manshon o sagashini ikimasu.

Tomorrow I'll be looking for a new flat.    Show Details
これは毒キノコだから、食べられないよ!

kore wa dokukinoko da kara, taberarenai yo!

This mushroom is poisonous, you can't eat it!    Show Details
今日は私の誕生日です。

kyō wa watashi no tanjōbi desu.

Today is my birthday.    Show Details
電気を消してくれる?

denki o keshite kureru?

Can you switch off the light?    Show Details
彼女は昨晩到着した。

kanojo wa sakuban tōchakushita.

She arrived last night.    Show Details
コーヒーはドイツではとても人気がある。

kōhī wa doitsu de wa totemo ninki ga aru.

Coffee is very popular in Germany.    Show Details
チケットを1枚購入したいのですが。

chiketto o ichi mai kōnyū shitai no desu ga.

I would like to buy a ticket.    Show Details
このドレスはすごくかわいいです。

kono doresu wa sugoku kawaii desu.

This dress is very pretty.    Show Details
私は日本語を五年間勉強しています。

watashi wa nihongo o gonenkan benkyō shite imasu.

I have been learning Japanese for 5 years.    Show Details
市役所はどこか教えてくれませんか?

shiyakusho wa doko ka oshiete kuremasenka?

Can you tell me where the city hall is?    Show Details
彼はいつか日本に住みたいと思っている。

kare wa itsuka nihon ni sumitai to omotteiru.

One day he would like to live in Japan.    Show Details
この薬を一日三回飲まなければいけません。

kono kusuri o ichinichi sankai nomanakereba ikemasen.

You have to take this medicine three times a day.    Show Details
彼は毎日こんなに運が良いというわけではありません。

kare wa mainichi kon'na ni un ga yoi to yū wakedewa arimasen.

He isn't so lucky every day.    Show Details
どこで勉強しているの?

doko de benkyō shiteiru no?

Where do you study?    Show Details
明日の天気はどうかな?

ashita no tenki wa dō kana?

How is the weather tomorrow?    Show Details
どこに行くの?

doko ni iku no?

Where are you going?    Show Details
そんなに簡単にあきらめないで!

son'na ni kantan ni akiramenaide!

Don't give up so easily!    Show Details
マイケルはいる?

maikeru wa iru?

Is Michael here?    Show Details
どうしてそんなことしたの?

dōshite son'na koto shita no?

Why did you do that?    Show Details
ヨーロッパには数多くのいろいろな言語があります。

yōroppa ni wa kazu ōkuno iroirona gengo ga arimasu.

There are many different languages in Europe.    Show Details
その飛行機事故の生存者は一人もいませんでした。

sono hikōki jiko no sēzonsha wa hitorimo imasen deshita.

There were no survivors in the air plane crash.    Show Details
どうすればいいか分かりません。

dō sureba ii ka wakarimasen.

I don't know what I should do.    Show Details
緊張してるの?

kinchō shiteru no?

Are you nervous?    Show Details
ほんの冗談だよ。

hon'no jōdan da yo.

I was just joking.    Show Details
このプレッシャーにはもう耐えられません。

kono puresshā ni wa mō taeraremasen.

I can't cope with this pressure anymore.    Show Details
はい、と言ってください。

hai, to itte kudasai.

Please say yes.    Show Details
私の誕生日は四月です。

watashi no tanjōbi wa shigatsu desu.

My birthday is in April.    Show Details
そのプロジェクトは既に水曜日に終わりました。

sono purojekuto wa sudeni suiyōbi ni owarimashita.

The project was already finished on Wednesday.    Show Details
時計を忘れました。今、何時ですか?

tokē o wasuremashita. ima, nanji desuka?

I've forgotten my watch. What time is it?    Show Details
このレポートは既に見ました。

kono repōto wa sudeni mimashita.

I've already seen this report.    Show Details
彼は、星に彼女の名前をつけました。

kare wa, hoshi ni kanojo no namae o tsukemashita.

He named a star after her.    Show Details
インターネットでますます多くの情報が入手可能になっています。

intānetto de masumasu ōkuno jōhō ga nyūshu kanō ni natteimasu.

There's more and more information available on the Internet.    Show Details
ごみを外に出してくれますか?

gomi o soto ni dashite kuremasu ka?

Can you take out the rubbish please?    Show Details
彼女は飛行機に乗るのが怖いです。

kanojo wa hikōki ni noru no ga kowai desu.

She is afraid of flying.    Show Details
八月に、私たちは休暇旅行に行きます。

hachigatsu ni, watashitachi wa kyūka ryokō ni ikimasu.

In August we will go on holiday.    Show Details
彼女の電話番号を忘れました。

kanojo no denwa bangō o wasuremashita.

I've forgotten her telephone number.    Show Details
このピザは650円です。

kono piza wa 650 en desu.

This pizza costs 650 Yen.    Show Details
コーヒーか紅茶はいかがですか?

kōhī ka kōcha wa ikaga desuka?

Do you want coffee or tea?    Show Details
彼らはアメリカ行きの旅行を予約しました。

karera wa amerika iki no ryokō o yoyaku shimashita.

They booked a trip to the US.    Show Details
彼は手に怪我をしました。

kare wa te ni kega o shimashita.

He hurt his hand.    Show Details
この本は数百ページあります。

kono hon wa sūhyaku pēji arimasu.

This book has hundreds of pages.    Show Details
それは大体同じです。

sore wa daitai onaji desu.

That's more or less the same.    Show Details
彼は食事の前に必ず手を洗います。

kare wa shokuji no mae ni kanarazu te o araimasu.

He always washes his hands before eating.    Show Details
道路を渡る時は、必ず左右を確認しなさい。

dōro o wataru toki wa, kanarazu sayū o kakunin shinasai.

Always look left and right before you cross the street.    Show Details
彼はスポーツをするのが好きです。

kare wa supōtsu o suru no ga suki desu.

He likes to do sports.    Show Details
仕事を探しています。

shigoto o sagashite imasu.

I'm looking for work.    Show Details
彼は働きすぎです。

kare wa hataraki sugi desu.

He works too much.    Show Details
私は、市の中心地に住んでいます。

watashi wa, shi no chūshinchi ni sunde imasu.

I live in the city centre.    Show Details
助けてくれてありがとう。

tasukete kurete arigatō.

Thank you for your help.    Show Details
この通りは地図に載っていません。

kono tōri wa chizu ni notte imasen.

This street is not on the map.    Show Details
明日から新しい生活を始めます。

ashita kara atarashii sēkatsu o hajimemasu.

Tomorrow I'll start a new life.    Show Details
焼きたてのパンが好きです。

yakitateno pan ga suki desu.

I like freshly-baked bread.    Show Details
春は三月に始まります。

haru wa sangatsu ni hajimarimasu.

Spring starts in March.    Show Details
何かもっといいアイデアはありますか?

nanika motto ii aidea wa arimasu ka?

Do you have a better idea?    Show Details
歴史は勝者によって書き記される。

rekishi wa shōsha ni yotte kakishirusareru.

History is written by the winners.    Show Details
先週彼は昼も夜も休みなく働きました。

senshū kare wa hirumo yorumo yasuminaku hatarakimashita.

Last week he worked round the clock.    Show Details
これは不可能です。

kore wa fukanō desu.

This isn't possible.    Show Details
彼女は、三ヶ月目に流産しました。

kanojo wa, sankagetsu me ni ryūzan shimashita.

She had a miscarriage in the third month.    Show Details
クレジットカードは使えますか?

kurejitto kādo wa tsukaemasu ka?

Do you accept credit cards?    Show Details
何時ですか?

nanji desuka?

What time is it?    Show Details
空室はありますか?

kūshitsu wa arimasu ka?

Are there any vacancies (vacant rooms)?    Show Details
いくらかかりますか?

ikura kakarimasu ka?

How much does it cost?    Show Details
伝言をお願いできますか?

dengon o onegai dekimasuka?

Can I leave a message?    Show Details
あとで行きます。

atode ikimasu.

I'll come later.    Show Details
彼女はかなりのいたずらっ子でした。

kanojo wa kanarino itazurakko deshita.

She was a very naughty child.    Show Details
太陽系には、八つの惑星があります。

taiyōkē ni wa, yattsu no wakusē ga arimasu.

There are 8 planets in our solar system.    Show Details
私の手紙を受け取りましたか?

watashi no tegami o uketorimashita ka?

Did you receive my letter?    Show Details
この本のごく一部しか読んでいません。

kono hon no goku ichibu shika yonde imasen.

I've only read a small part of this book.    Show Details
ギャラリーに行きたいですか?

gyararī ni ikitai desu ka?

Do you want to visit a gallery?    Show Details
« Previous123456789Next »