このりんごはまだ熟していません。

kono ringo wa mada jukushite imasen.

This apple isn't ripe yet.    [Show Details]
容疑者は拘留されています。

yōgisha wa kōryū sareteimasu.

The suspect has been detained.    [Show Details]
この病気には治療法がありません。

kono byōki ni wa chiryōhō ga arimasen.

There is no cure for this illness.    [Show Details]
その泥棒を捕まえて!

sono dorobō o tsukamaete!

Stop that thief!    [Show Details]
袋をいただけますか?

fukuro o itadakemasuka?

Can I have a bag?    [Show Details]
一番近いATMはどこですか?

ichiban chikai ATM wa doko desuka?

Where is the nearest cash machine?    [Show Details]
一目惚れはあると思いますか?

hitomebore wa aru to omoimasu ka?

Does love at first sight exist?    [Show Details]
彼は歌うのが大好きです。

kare wa utau no ga daisukidesu.

He loves singing.    [Show Details]
準備はいいですか?

junbi wa iidesuka?

Are you ready to start?    [Show Details]
彼女は週に1回合唱団で歌っています。

kanojo wa shūni1kai gasshōdan de utatte imasu.

She sings in a choir once a week.    [Show Details]
話題を変えてもいいですか?

wadai o kaetemo iidesuka?

Can we change the topic please?    [Show Details]
彼は非常に野心的な弁護士です。

kare wa hijōni yashintekina bengoshi desu.

He is a very ambitious lawyer.    [Show Details]
移行が問題なくできればいいのですが。

ikō ga mondai naku dekireba ii no desu ga.

I hope the transition will be without problems.    [Show Details]
イラクでの戦争は多くの人々の命を奪いました。

iraku deno sensō wa ōkuno hitobito no inochi o ubaimashita.

The war in Iraq cost many people's lives.    [Show Details]
彼は非常に芸術的才能があります。

kare wa hijōni gējutsuteki sainō ga arimasu.

He is artistically very talented.    [Show Details]
フィリピンには美しい砂浜がたくさんあります。

firipin ni wa utsukushii sunahama ga takusan arimasu.

There are many beautiful beaches in the Philippines.    [Show Details]
彼はその競争に難なく勝利しました。

kare wa sono kyōsō ni nan'naku shōri shimashita.

He won the competition without difficulty.    [Show Details]
彼はアメリカ出身ですが、彼の曽祖父母はドイツ出身です。

kare wa amerika shusshin desu ga, kareno sōsofubo wa doitsu shusshin desu.

He is from the USA, but his great-grandparents are from Germany.    [Show Details]
この絵はとても有名です。

kono e wa totemo yūmē desu.

This painting is very famous.    [Show Details]
昨日、新しいスキャナーを買うためにパソコン屋に行きました。

kinō, atarashii sukyanā o kau tameni pasokon ya ni ikimashita.

Yesterday I went to the computer shop to buy a new scanner.    [Show Details]
ポーランドでは、ほとんどの人がカトリック教徒です。

pōrando de wa, hotondo no hito ga katorikku kyōto desu.

Most people in Poland are Catholic.    [Show Details]
私の姪は明日12歳になります。

watashi no mei wa ashita 12 sai ni narimasu.

My niece turns twelve tomorrow.    [Show Details]
ニンジンが目に良いということは誰もが知っています。

ninjin ga me ni yoi to yū koto wa daremo ga shitte imasu.

Everybody knows that carrots are good for the eyes.    [Show Details]
この惨事の責任は誰にあるのですか?

kono sanji no sekinin wa dare ni aru no desuka?

Who is responsible for this disaster?    [Show Details]
アイスランドは軍隊を保有していません。

aisurando wa guntai o hoyūshite imasen.

Iceland does not have its own army.    [Show Details]
彼女の声はセクシーです。

kanojo no koe wa sekushī desu.

She has a sexy voice.    [Show Details]
このお料理のレシピをいただけますか?

kono o ryōri no reshipi o itadakemasuka?

Can I have the recipe of this dish?    [Show Details]
このコンサートは無料です。

kono konsāto wa muryō desu.

This concert is free.    [Show Details]
チーズは牛乳から作られます。

chīzu wa gyūnyū kara tsukuraremasu.

Cheese is made from milk.    [Show Details]
それはあまりよく練られた計画ではありませんでした。

sore wa amari yoku nerareta kēkaku dewa arimasen deshita.

That wasn't a well-thought-out plan.    [Show Details]
ハノーバーは第二次世界大戦中に殆ど跡形もなく破壊された。

hanōbā wa dainiji sekai taisen chū ni hotondo atokata mo naku hakai sareta.

Hanover was almost completely destroyed in the second world war.    [Show Details]
今日は泳ぎに行くには寒すぎます。

kyō wa oyogi ni iku ni wa samusugi masu.

Today it is too cold to go swimming.    [Show Details]
ベネズエラは南米の国です。

benezuera wa nanbē no kuni desu.

Venezuela is a South American country.    [Show Details]
彼女はいつの日か馬を所有することを夢見ています。

kanojo wa itsu no hi ka uma o shoyū suru koto o yumemite imasu.

She dreams of owning a horse one day.    [Show Details]
カーテンを開けてください。

kāten o akete kudasai.

Please draw the curtain. (pull open)    [Show Details]
理解しがたいことですが、彼はその申し出を断りました。

rikai shigatai koto desu ga, kare wa sono mōshide o kotowarimashita.

It was difficult to understand but he rejected the offer.    [Show Details]
彼は古い写真のポストカードを集めるのが趣味です。

kare wa furui shashin no posuto kādo o atsumeru no ga shumi desu.

His hobby is collecting old picture postcards.    [Show Details]
私達は真夜中まで家に帰りませんでした。

watashitachi wa mayonaka made ie ni kaerimasen deshita.

We didn't return home until midnight.    [Show Details]
彼は3年間無職です。

kare wa san nenkan mushoku desu.

He has been unemployed for three years.    [Show Details]
歯がすごく痛みます。

ha ga sugoku itamimasu.

I have a terrible toothache.    [Show Details]
私の眼鏡はどこですか?

watashi no megane wa doko desuka?

Where are my glasses?    [Show Details]
その会社は二倍の利益を上げた。

sono kaisha wa nibai no rieki o ageta.

The company has doubled their profits.    [Show Details]
私は部屋が必要です。

watashi wa heya ga hitsuyō desu.

I need a room.    [Show Details]
パブロ・ピカソはスペイン人の画家で、彫刻家でした。

paburo pikaso wa supein jin no gaka de, chōkokuka deshita.

Pablo Picasso was a Spanish painter and sculptor.    [Show Details]
私のためにあなたがして下さった全てのことに感謝します。

watashi no tameni anata ga shitekudasatta subete no koto ni kansha shimasu.

Thank you for everything you did for me.    [Show Details]
素敵な休暇を過ごしましたか?

sutekina kyūka o sugoshimashita ka?

Did you have a nice holiday?    [Show Details]
ここではインターネットにアクセスできますか?

kokodewa intānetto ni akusesu dekimasu ka?

Is Internet access available here?    [Show Details]
今夜は何をする予定ですか?

kon'ya wa nani o suru yotē desuka?

What are you doing tonight?    [Show Details]
ケーキはいかがですか?

kēki wa ikaga desuka?

Do you want a piece of cake?    [Show Details]
彼女は私にそれをすると約束しました。

kanojo wa watashi ni sore o suru to yakusoku shimashita.

She promised me to do it.    [Show Details]
フランスでは、頬にキスするのが非常に一般的です。

furansu de wa, hō ni kisu suru no ga hijōni ippanteki desu.

Cheek kissing is very common in France.    [Show Details]
次の信号で右に曲がりなさい。

tsugi no shingō de migi ni magarinasai.

Turn right at the next traffic light.    [Show Details]
カメレオンは周囲のものに合わせて色を変えられます。

kamereon wa shūi no mono ni awasete iro o kaeraremasu.

The chameleon can change colour according to its surroundings.    [Show Details]
スピードの出し過ぎです!

supīdo no dashisugi desu!

You drive too fast!    [Show Details]
男の子は木に登りました。

otoko no ko wa ki ni noborimashita.

The boy climbed the tree.    [Show Details]
彼は物理よりも数学に興味があります。

kare wa butsuri yori mo sūgaku ni kyōmi ga arimasu.

He is more interested in mathematics than physics.    [Show Details]
住所を変更した場合はご連絡ください。

jūsho o henkō shita bāi wa gorenraku kudasai.

Please inform us if you change your address.    [Show Details]
私の兄は成功した弁護士です。

watashi no ani wa sēkō shita bengoshi desu.

My brother is a successful lawyer.    [Show Details]
彼は私立探偵です。

kare wa shiritsu tantē desu.

He is a private detective.    [Show Details]
私の義理の両親はとてもいい人達です。

watashi no giri no ryōshin wa totemo ii hito tachi desu.

My parents-in-law are very nice people.    [Show Details]
仕事が必要です。

shigoto ga hitsuyō desu.

I need a job.    [Show Details]
その機密文書は昨日マスコミに漏れました。

sono kimitsu bunsho wa kinō masukomi ni moremashita.

The secret document was leaked to the press yesterday.    [Show Details]
地元の新聞に私の写真が載っていました!

jimoto no shinbun ni watashi no shashin ga notte imashita!

There was a picture of me in the local newspaper!    [Show Details]
来週、私は学校の同窓会に行く予定です。

raishū, watashi wa gakkō no dōsōkai ni iku yotē desu.

Next week I'll go to a school reunion.    [Show Details]
アドバイスを差し上げてもいいですか?

adobaisu o sashiagetemo iidesuka?

Can I offer you some advice?    [Show Details]
もし100万ドルが当たったら、仕事を辞めますか?

moshi 100 man doru ga atattara, shigoto o yamemasu ka?

If you just won a million dollars, would you quit your job?    [Show Details]
私がそんなに遅く帰宅したら、両親は激怒するでしょう。

watashi ga son'na ni osoku kitaku shitara, ryōshin wa gekido suru deshō.

My parents will be furious, if I come home so late.    [Show Details]
習慣を変えなければなりません!

shūkan o kaenakereba narimasen!

You have to change your habits!    [Show Details]
そのバンドの最新アルバムはあっと言う間にヒットしました。

sono bando no saishin arubamu wa attoyūmani hitto shimashita.

The band's latest album was an instant hit.    [Show Details]
彼女の決意の理由は明らかです。

kanojo no ketsui no riyū wa akiraka desu.

The reasons for her decision are very obvious.    [Show Details]
その新しい規則は、みんなのためになります。

sono atarashii kisoku wa, min'na no tame ni narimasu.

The new rules will be of benefit to everyone.    [Show Details]
ラム肉はいかがですか? いいえ結構です、私はベジタリアンです。

ramuniku wa ikaga desuka? iie kekkō desu, watashi wa bejitarian desu.

Would you like to eat lamb? No, I'm a vegetarian.    [Show Details]
テレビのコマーシャルがすごくわずらわしいことがあります。

terebi no komāsharu ga sugoku wazurawashii koto ga arimasu.

The adverts on television are really annoying sometimes.    [Show Details]
この件については、現在話し合っているところです。

kono ken ni tsuite wa, genzai hanashiatteiru tokoro desu.

We are currently discussing this matter.    [Show Details]
芝生はとても乾いています。

shibafu wa totemo kawaiteimasu.

The grass is very dry.    [Show Details]
あなたの兄弟は、あなたより年上ですか?それとも年下ですか?

anata no kyōdai wa, anata yori toshiue desuka? soretomo toshishita desuka?

Is your brother older or younger than you?    [Show Details]
彼はそのチームで一番優秀な選手です。

kare wa sono chīmu de ichiban yūshūna senshu desu.

He is the best player in the team.    [Show Details]
朝七時に起きます。

asa shichi ji ni okimasu.

I get up at 7 o'clock.    [Show Details]
家に居たいです。

ie ni itai desu.

I want to stay home.    [Show Details]
私の妹は、そばかすがたくさんあります。

watashi no imōto wa, sobakasu ga takusan arimasu.

My little sister has many freckles.    [Show Details]
ジャガイモの皮を剥くのを手伝ってもらえますか?

jagaimo no kawa o muku no o tetsudatte moraemasuka?

Can you help me peel potatoes?    [Show Details]
コンサートは楽しかったですか?

konsāto wa tanoshikatta desuka?

Did you enjoy the concert?    [Show Details]
私はピアノが得意です。

watashi wa piano ga tokui desu.

I play the piano well.    [Show Details]
今日は月曜日です。

kyō wa getsuyōbi desu.

Today is Monday.    [Show Details]
彼女は毎週宝くじを買います。

kanojo wa maishū takarakuji o kaimasu.

She buys a lottery ticket every week.    [Show Details]
地下鉄で行きましょうか、それともタクシーで行きましょうか?

chikatetsu de ikimashōka, soretomo takushī de ikimashōka?

Should we take the underground or a taxi?    [Show Details]
ファクスを送りたいのですが、どこでできますか?

fakusu o okuritai no desu ga, doko de dekimasuka?

Where can I send a fax?    [Show Details]
水を持ってきていただけますか?

mizu o mottekite itadakemasuka?

Could you bring me some water?    [Show Details]
私は、このギリシャレストランではいつもムサカを注文します。

watashi wa, kono girisha resutoran de wa itsumo musaka o chūmon shimasu.

I always order Moussaka in this Greek restaurant.    [Show Details]
何を待っているのですか?

nani o matteiru no desuka?

What are you waiting for?    [Show Details]
誰からの電話でしたか?

dare kara no denwa deshita ka?

Who phoned?    [Show Details]
出口はどこですか?

deguchi wa doko desuka?

Where is the way out?    [Show Details]
テレビは居間にあります。

terebi wa ima ni arimasu.

The TV is in the living room.    [Show Details]
太陽は雲で隠れています。

taiyō wa kumo de kakureteimasu.

The sun is behind a cloud.    [Show Details]
私のことをまだ覚えていますか?

watashi no koto o mada oboeteimasu ka?

Can you still remember me?    [Show Details]
すべて計画通りに進みました。

subete kēkaku dōri ni susumimashita.

Everything went according to plan.    [Show Details]
ピンクのバラと赤いバラと、どちらが好きですか?

pinku no bara to akai bara to, dochira ga suki desu ka?

Do you like pink or red roses?    [Show Details]
彼女はあまり怒りを表に出しません。

kanojo wa amari ikari o omote ni dashimasen.

She never really expresses her anger.    [Show Details]
大丈夫です。後でまた電話します。

daijōbu desu. atode mata denwa shimasu.

No problem. I will call you back later.    [Show Details]
うちの子どもはよく食器洗いをしてくれます。

uchi no kodomo wa yoku shokki arai o shite kuremasu.

My kids often do the dishes.    [Show Details]
« Previous123456...89Next »