弁護士に相談したいです。

bengoshi ni sōdan shitai desu.

I would like to talk to my lawyer.    [Show Details]
笑わないでください!これは真剣な問題なんです!

warawanaide kudasai! kore wa shinken na mondai nandesu!

Don't laugh! This is a serious matter!    [Show Details]
どうして私に嘘をついたの?

dōshite watashi ni uso o tsuita no?

Why did you lie to me?    [Show Details]
父は夜間学校で教えています。

chichi wa yakan gakkō de oshieteimasu.

My father teaches at a night school.    [Show Details]
森で牡鹿を見たことがあります。

mori de ojika o mita koto ga arimasu.

I've seen a stag in the woods.    [Show Details]
台湾の南部は、北部よりさらに暑いです。

taiwan no nanbu wa, hokubu yori sara ni atsui desu.

In the South of Taiwan it's much hotter than in the North.    [Show Details]
何事も最初が難しいのです。

nanigoto mo saisho ga muzukashii no desu.

All beginnings are difficult.    [Show Details]
私たちは今朝、45分間話をしました。

watashitachi wa kesa, 45 fun kan hanashi o shimashita.

We talked for 45 minutes this morning.    [Show Details]
ローマ行きの次の電車はいつですか?

rōma iki no tsugi no densha wa itsu desuka?

When does the next train to Rome leave?    [Show Details]
雨が降っています。

ame ga futteimasu.

It is raining.    [Show Details]
私は彼女を信用しています。

watashi wa kanojo o shin'yō shite imasu.

I trust her.    [Show Details]
あなたを誇りに思います。

anata o hokori ni omoimasu.

I'm proud of you.    [Show Details]
彼女は、機知に富んだ男性が好きです。

kanojo wa, kichi ni tonda dansē ga suki desu.

She likes witty men.    [Show Details]
この手術はリスクが非常に高いと、その医者は言いました。

kono shujutsu wa risuku ga hijōni takai to, sono isha wa iimashita.

The doctor said that this operation is very risky.    [Show Details]
ノルウェーでは、お酒がとても高いです。

noruwē de wa, o sake ga totemo takai desu.

Alcohol is very expensive in Norway.    [Show Details]
ちょっと休んでもいいですか?すごく疲れてるんです。

chotto yasundemo iidesuka? sugoku tsukareteru ndesu.

May I rest a moment? I'm awfully tired.    [Show Details]
この山は今でも活火山ですか?

kono yama wa imademo katsukazan desuka?

Is this volcano still active?    [Show Details]
まだ仕事を探していますか?

mada shigoto o sagashite imasu ka?

Are you still looking for work?    [Show Details]
私は暴力が嫌いです。

watashi wa bōryoku ga kirai desu.

I hate violence.    [Show Details]
あなたは、私が知っている中で最も美しい女性です。

anata wa, watashi ga shitteiru naka de mottomo utsukushii josē desu.

You are the most beautiful woman I know.    [Show Details]
あなたはギターが弾けますか?

anata wa gitā ga hikemasuka?

Can you play guitar?    [Show Details]
私は毎日昼寝をします。

watashi wa mainichi hirune o shimasu.

I take a nap every day.    [Show Details]
私は犬を飼っています。

watashi wa inu o katteimasu.

I have a dog.    [Show Details]
その犬は吠える。

sono inu wa hoeru.

The dog barks.    [Show Details]
携帯電話の充電はどこでできますか?

kētai denwa no jūden wa doko de dekimasuka?

Where can I charge my mobile phone?    [Show Details]
多くの動物の種類が絶滅の危機に瀕している。

ōkuno dōbutsu no shurui ga zetsumetsu no kiki ni hinshiteiru.

Many animal species are under threat of extinction.    [Show Details]
糖尿病の治療法はありません。

tōnyōbyō no chiryōhō wa arimasen.

There is no cure for diabetes.    [Show Details]
昨日、サーフィンを習いました。

kinō, sāfin o naraimashita.

Yesterday I learnt how to surf.    [Show Details]
ガリレオはイタリア人の科学者だった。

garireo wa itaria jin no kagakusha datta.

Galileo was an Italian scientist.    [Show Details]
竜は架空の動物です。

ryū wa kakū no dōbutsu desu.

A dragon is a fantasy animal.    [Show Details]
りんごは何個買ったの?

ringo wa nanko katta no?

How many apples did you buy?    [Show Details]
高血圧は脳卒中のリスクを高める。

kōketsuatsu wa nōsocchū no risuku o takameru.

High blood pressure increases the risk of a stroke.    [Show Details]
アルミニウムは軽金属だ。

aruminiumu wa kēkinzoku da.

Aluminium is a light metal.    [Show Details]
ハイド・パークはロンドンで最も有名な公園です。

haido pāku wa rondon de mottomo yūmē na kōen desu.

Hyde Park is the most famous park in London.    [Show Details]
この著者は古風な言い回しを使う癖がある。

kono chosha wa kofūna iimawashi o tsukau kuse ga aru.

This author tends to use old-fashioned expressions.    [Show Details]
中国語は、縦にも横にも書くことができる。

chūgokugo wa, tate ni mo yoko ni mo kaku koto ga dekiru.

Chinese can be written vertically or horizontally.    [Show Details]
去年の冬は、雪がまったく降らなかった。

kyonen no fuyu wa, yuki ga mattaku furanakatta.

Last winter we didn't have any snow.    [Show Details]
彼のテレビセットにはリモコンが付いていませんでした。

kareno terebi setto ni wa rimokon ga tsuite imasen deshita.

His TV set didn't have a remote control.    [Show Details]
日本では、高速道路の渋滞がよく起こります。

nihon de wa, kōsoku dōro no jūtai ga yoku okorimasu.

In Japan there are often traffic jams on the motorways.    [Show Details]
ペンキはまだ乾いていません。

penki wa mada kawaite imasen.

The paint is still wet.    [Show Details]
その湖はあまり深くない。

sono mizuumi wa amari fukakunai.

The lake is not very deep.    [Show Details]
金曜日のパーティーに来たいですか?

kin'yōbi no pātī ni kitai desuka?

Would you like to come to the party on Friday?    [Show Details]
ドイツでは、サッカーはとても人気があります。

doitsu de wa, sakkā wa totemo ninki ga arimasu.

In Germany football is very popular.    [Show Details]
出産の後、彼女はもう全く余力がなかった。

shussan no ato, kanojo wa mō mattaku yoryoku ga nakatta.

After giving birth she didn't have any energy any more.    [Show Details]
ネクタイは必要ですか?

nekutai wa hitsuyō desu ka?

Is it necessary to wear a tie?    [Show Details]
オーストラリアですばらしい休暇を過ごしました。

ōsutoraria de subarashii kyūka o sugoshimashita.

We've had some wonderful holidays in Australia.    [Show Details]
カラスはとてもかしこい鳥だと本で読みました。

karasu wa totemo kashikoi tori da to hon de yomimashita.

I've read that crows are very intelligent birds.    [Show Details]
求人広告を出したいと思います。

kyūjin kōkoku o dashitai to omoimasu.

I would like to place a classified advertisement.    [Show Details]
どのバスに乗ればいいですか?

dono basu ni noreba ii desuka?

Which bus do I need to take?    [Show Details]
彼女は3カ国語を話します。

kanojo wa san kakokugo o hanashimasu.

She speaks three languages.    [Show Details]
彼はもうすぐ50歳になる。

kare wa mōsugu 50 sai ni naru.

He'll be fifty years old soon.    [Show Details]
パンと果物を買いにこれから市場に行きます。

pan to kudamono o kaini korekara ichiba ni ikimasu.

I will go to the market to buy bread and fruit.    [Show Details]
もしかすると明日は雨が降るかもしれない。

moshikasuruto ashita wa ame ga furu kamo shirenai.

Perhaps it will rain tomorrow.    [Show Details]
昨晩は5時間しか寝てない。

sakuban wa 5 jikan shika netenai.

I only slept for 5 hours last night.    [Show Details]
彼女は今日と明日、とても忙しい。

kanojo wa kyō to ashita, totemo isogashii.

She is very busy today and tomorrow.    [Show Details]
買い物に行かなくてはいけません。冷蔵庫が空っぽです。

kaimono ni ikanakutewa ikemasen. rēzōko ga karappo desu.

We have to go shopping, the fridge is completely empty.    [Show Details]
どうぞ座ってください!

dōzo suwatte kudasai!

Please sit down!    [Show Details]
あなたのお名前は何ですか?私の名前は由紀子です。

anata no o namae wa nandesuka? watashi no namae wa yukiko desu.

What is your name? My name is Yukiko.    [Show Details]
芸術に興味がありますか?

gējutsu ni kyōmi ga arimasu ka?

Are you interested in art?    [Show Details]
オーストラリアには、たくさんの毒グモがいます。

ōsutoraria ni wa, takusan no dokugumo ga imasu.

There are many venomous spiders in Australia.    [Show Details]
いい考えがあります。

ii kangae ga arimasu.

I have an idea.    [Show Details]
メールを送りましたが、受け取りましたか?

mēru o okurimashita ga, uketorimashita ka?

I've sent you an email, did you get it?    [Show Details]
あなたの意見は尊重しますが、間違っていると思います。

anata no iken wa sonchō shimasu ga, machigatteiru to omoimasu.

I value your opinion, but I think you are wrong.    [Show Details]
この犯罪に関連して、男が一人逮捕されました。

kono hanzai ni kanren shite, otoko ga hitori taiho saremashita.

A man was arrested in connection with this crime.    [Show Details]
緑は私の大好きな色です。

midori wa watashi no daisukina iro desu.

Green is my favourite colour.    [Show Details]
犬が猫を追いかけていました。

inu ga neko o oikakete imashita.

The dog was chasing the cat.    [Show Details]
鳥が巣を作っています。

tori ga su o tsukutte imasu.

The bird is building a nest.    [Show Details]
その家には大きな台所があった。

sono ie ni wa ōkina daidokoro ga atta.

The house had a big kitchen.    [Show Details]
早く!医者を呼んで!

hayaku! isha o yonde!

Quick! Call a doctor!    [Show Details]
空は青いです。

sora wa aoi desu.

The sky is blue.    [Show Details]
カメは動くのがとても遅い。

kame wa ugoku no ga totemo osoi.

Tortoises move very slowly.    [Show Details]
この暑さの中では、水をたくさん飲むことが大切です。

kono atsusa no naka de wa, mizu o takusan nomu koto ga taisetsu desu.

During this heat it's important to drink a lot of water.    [Show Details]
この川には、たくさんの魚が生息しています。

kono kawa ni wa, takusan no sakana ga sēsoku shiteimasu.

A lot of fish live in this river.    [Show Details]
彼らだとどうして分かったのですか?

karera da to dōshite wakattanodesuka?

How did you recognise them?    [Show Details]
今すぐに支払いたいです。

imasugu ni shiharaitaidesu.

I would like to pay immediately.    [Show Details]
古い高層ビルが爆破処理されました。

furui kōsō biru ga bakuha shori saremashita.

The old skyscraper was destroyed in a controlled explosion.    [Show Details]
ゲーテは詩人でした。

gēte wa shijin deshita.

Goethe was a poet.    [Show Details]
チェックアウトお願いします。

chekku auto onegai shimasu.

I would like to check out please. (hotel)    [Show Details]
私は来月、アジア旅行に行くので不在です。

watashi wa raigetsu, ajia ryokō ni iku node fuzai desu.

Next month I will be away on a trip to Asia.    [Show Details]
ワインリストをお願いします。

wain risuto o onegai shimasu.

Please bring us the wine list.    [Show Details]
彼はきっと試験に合格しますよ。

kare wa kitto shiken ni gōkaku shimasu yo.

I'm certain that he will pass the test.    [Show Details]
彼女が自動車事故から回復するのに長い時間がかかった。

kanojo ga jidōsha jiko kara kaifuku suru no ni nagai jikan ga kakatta.

It took her a long time to recover from her car accident.    [Show Details]
彼女は仕事を失うまではとても幸せでした。

kanojo wa shigoto o ushinau made wa totemo shiawase deshita.

She used to be so happy before she lost her job.    [Show Details]
疲れましたか?

tsukaremashita ka?

Are you tired?    [Show Details]
コーヒーをおかわりできますか?

kōhī o okawari dekimasuka?

Can I have more coffee, please?    [Show Details]
彼はファーストフードレストランでウェイターをしています。

kare wa fāsuto fūdo resutoran de weitā o shiteimasu.

He worked as a waiter in a fast food restaurant.    [Show Details]
日曜日には店は閉まっています。

nichiyōbi ni wa mise wa shimatte imasu.

On Sunday the shops are closed.    [Show Details]
週末の旅行は最高でした。大いに楽しみました!

shūmatsu no ryokō wa saikō deshita. ōi ni tanoshimimashita!

The trip on the weekend was fantastic. I enjoyed it immensely!    [Show Details]
彼は事故から2時間後に意識を取り戻しました。

kare wa jiko kara 2 jikan go ni ishiki o torimodoshimashita.

He regained consciousness 2 hours after the accident.    [Show Details]
床が濡れているので、気をつけてください。

yuka ga nureteiru node, ki o tsukete kudasai.

Be careful; the floor is wet.    [Show Details]
私は人前で話すのがものすごく怖いです。

watashi wa hitomaede hanasu no ga monosugoku kowai desu.

I'm absolutely terrified of public speaking.    [Show Details]
叔父が去年ガンで亡くなりました。

oji ga kyonen gan de nakunarimashita.

My uncle died of cancer last year.    [Show Details]
将来は予測できません。

shōrai wa yosoku dekimasen.

The future is unpredictable.    [Show Details]
触らないでください!

sawaranaide kudasai!

Please don't touch me!    [Show Details]
あなたの上司とお話ししたいのですが。

anata no jōshi to ohanashi shitai no desu ga.

Can I speak to your supervisor?    [Show Details]
難しい質問ですね。よく分かりません。

muzukashii shitsumon desu ne. yoku wakarimasen.

That's a difficult question. I'm not sure.    [Show Details]
本当のことを言ってる?

hontō no koto o itteru?

Are you telling me the truth?    [Show Details]
お勧めはどれですか?

osusume wa dore desuka?

What do you suggest?    [Show Details]
ブリュッセルには、EUの本部があります。

buryusseru ni wa,EUno honbu ga arimasu.

Brussels is headquarters of the European Union.    [Show Details]
遅れてすみません、寝過ごしました。

okurete sumimasen, nesugoshimashita.

I'm sorry I'm late. I overslept.    [Show Details]
« Previous12345...89Next »