Dutch Word: nieuwe
English Meaning: new

Word Forms: nieuw

Example Sentences:

Hij heeft een nieuwe auto gekocht.
He bought a new car.
[Show Details]
Er waren veel nieuwe indrukken te verwerken.
There were a lot of new impressions to digest.
[Show Details]
Na een lange periode van onderzoek heeft het bedrijf zijn nieuwe product geïntroduceerd.
After a long period of research the company has introduced their new product.
[Show Details]
Morgen ga ik een nieuwe flat zoeken.
Tomorrow I'll be looking for a new flat.
[Show Details]
Morgen begin ik een nieuw leven.
Tomorrow I'll start a new life.
[Show Details]
Gisteren was ik in de computerzaak om een nieuwe scanner te kopen.
Yesterday I went to the computer shop to buy a new scanner.
[Show Details]
Haar nieuwe show was gewoonweg oogverblindend.
Her new show was simply dazzling.
[Show Details]

Learn Dutch and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!