Dutch Word: vorig
English Meaning: 1. last (adj) 2. previous

Word Forms: vorige

Example Sentences:

Hij heeft vorige week ontzettend hard gewerkt.
He worked incredibly hard last week.
[Show Details]
Vorige week heb ik een nieuwe digitale camera gekocht.
Last week I bought a new digital camera.
[Show Details]
In vergelijking met de vorige boeken van de auteur is het nieuwe veel beter.
In comparison to the author's previous books, the new one is much better.
[Show Details]
Vorige winter was er geen sneeuw.
Last winter we didn't have any snow.
[Show Details]
Hoe lang heb je bij je vorige werkgever gewerkt?
How long did you work at your previous company?
[Show Details]
Zijn laatste film is niet zo goed als de vorige.
His latest film isn't as good as the last one.
[Show Details]
Mijn oom is vorig jaar overleden aan kanker.
My uncle died of cancer last year.
[Show Details]

Learn Dutch and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!