Dutch Word: het oog
Plural: ogen
English Meaning: eye

Example Sentences:

Iedereen weet dat wortels goed zijn voor je ogen.
Everybody knows that carrots are good for the eyes.
[Show Details]
Bacteriën zijn niet zichtbaar voor het blote oog.
Bacteria are not visible to the naked eye.
[Show Details]
Je hebt prachtige ogen!
You have beautiful eyes!
[Show Details]
"Mijn huwelijk is voorbij", zei ze met tranen in de ogen.
"My marriage is over," she said with tears in her eyes.
[Show Details]
Ze is gedeeltelijk blind door een ooginfectie.
She is partially blind, due to an eye infection.
[Show Details]
De meeste baby's hebben blauwe ogen.
Most babies have blue eyes.
[Show Details]

Learn Dutch and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!