Dutch Word: klein
English Meaning: small
Listen to Word:

Play Sound

Word Forms: kleine, kleiner, kleinste

Example Sentences:

Oostenrijk is een klein land.
Austria is a small country.
[Show Details]
Zij woont in een kleine stad.
She lives in a small town.
[Show Details]
Ik heb alleen een klein deel van dit boek gelezen.
I've only read a small part of this book.
[Show Details]
Suzie had slechts een klein glas wijn gedronken, maar nam toch liever een taxi.
Susi had only had a small glass of wine, but still she preferred to take a taxi.
[Show Details]
Op een klein stukje worst na was zijn koelkast leeg.
Except for a small piece of sausage his fridge was empty.
[Show Details]
Mijn kleine zusje heeft veel sproeten.
My little sister has many freckles.
[Show Details]
Jack verrast zijn vrouw vaak met kleine geschenkjes.
Jack often surprises his wife with little gifts.
[Show Details]