Dutch Word: het onderzoek
Plural: onderzoeken
English Meaning: 1. survey 2. research 3. investigation, examination

Example Sentences:

Na een lange periode van onderzoek heeft het bedrijf zijn nieuwe product geïntroduceerd.
After a long period of research the company has introduced their new product.
[Show Details]
Dit onderzoek is niet representatief.
This survey is not representative.
[Show Details]
Uit onderzoek blijkt dat één op de vier Europeanen nog nooit een PC heeft gebruikt.
A study revealed that one in four Europeans have never used a PC.
[Show Details]
Een onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen hun intelligentie onderwaarderen, terwijl mannen het tegenovergestelde doen.
A study found that women underestimate their intelligence, while men overestimate theirs.
[Show Details]
Een onderzoek naar de oorzaak van zijn dood is nog aan de gang.
An investigation of what led to his death is still ongoing.
[Show Details]

Learn Dutch and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!