Dutch Word: de boom
Plural: bomen
English Meaning: a tree
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

Deze boom is meer dan honderd jaar oud.
This tree is over one hundred years old.
[Show Details]
De jongen klom in de boom.
The boy climbed the tree.
[Show Details]
Hij zit onder de boom.
He is sitting under the tree.
[Show Details]
Hij viel uit een boom en brak zijn arm.
He fell from a tree and broke his arm.
[Show Details]
Oude bomen moet je niet verplaatsen.
You shouldn't be moving old trees.
[Show Details]