Dutch Word: de inhoud
Plural: inhouden
English Meaning: content
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

De inhoud van dit boek staat op bladzijde een.
The content of this book is on page one.
[Show Details]