Dutch Word: schrijven
English Meaning: to write

Word Forms: geschreven, schreef, schreven, schrijf, schrijft

Example Sentences:

Hij schreef een lange brief aan zijn vrouw.
He wrote a long letter to his wife.
[Show Details]
Geschiedenis wordt geschreven door de winnaars.
History is written by the winners.
[Show Details]
Kijk, mijn vriendje heeft een gedicht voor me geschreven!
Look, my boyfriend wrote a poem for me!
[Show Details]
Hij heeft al verscheidene hoofdstukken van zijn nieuwe boek geschreven.
He has already written several chapters of his new book.
[Show Details]
Het Chinees kan zowel verticaal als horizontaal geschreven worden.
Chinese can be written vertically or horizontally.
[Show Details]
Deze marketingexpert schrijft elke dag op een blog.
This marketing expert writes a blog entry every day.
[Show Details]

Learn Dutch and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!